Vad innebär sambolagen?

Vad innebär sambolagen?

Det mest centrala i sambolagen är att det i den finns lagstadgat vad som gäller då ert samboförhållande upphör och hur ni då ska dela er så kallade samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Enligt sambolagen ska således samboegendom delas lika mellan samborna i en bodelning då samboförhållandet upphör. Den av samborna som vill och kan ta över den gemensamma bostaden får göra det och ingen av samborna kan således tvingas sälja bara för att den ena vill det.

Sambolagen klargör också att en begäran om bodelning ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit eller om den ena sambon avlidit inom ett år efter att samboförhållandet upphörde ska begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningen. Om ni inte vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla i ert samboförhållande så måste ni upprätta ett samboavtal. Med ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras då samboförhållandet upphör.

Klicka här för att läsa mer om vår dokument för sambor!