Vem ärver?

Vem ärver?

Vem ärver, om inte testamente finns? Detta regleras i ärvdabalken i den så kallade arvsordningen.

Ärvdabalken delar in arvtagarna i tre klasser:

  1. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar.
  2. Den andra arvsklassens arvingar har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. Om så är fallet ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om ingen av föräldrarna finns i livet ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del.
  3. Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne.

Läs mer om arvsklasserna här!

Lämna en kommentar