Hur kan vi hjälpa dig? I våra FAQ besvarar vi de vanligaste frågorna vi får från våra klienter. Välj FAQ genom att klicka på något av alternativen nedan:

Välkommen till vår FAQ!

Välkommen till vår FAQ!

Äktenskapsförord

Vad är äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar. I det avtalar de om att den egendom de vardera äger ska vara deras enskilda egendom. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör.

Det går exempelvis att avtala om att

 • All egendom ska vara enskild.
 • Att endast den ena makens egendom ska vara enskild egendom.
 • Att endast sådant vardera make ägde före äktenskapet ska vara enskild egendom
 • Att endast gåvor, arv och egendom som erhållits via arv ska vara enskild egendom
 • med mera, i ett äktenskapsförord.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det också registreras hos Skatteverket.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som ni själva fyller i och registrerar.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning mellan makar. Det kan vara en sommarstuga som du fått av dina föräldrar tillsammans med ett gåvobrev där ett av villkoren är att den ska vara din enskilda egendom. Du kan också ha ärvt en summa pengar som ska vara din enskilda egendom eftersom det står så i ett testamente. Det vanligaste är dock att egendom blir enskild genom att makar upprättar ett äktenskapsförord där de avtalar om att endera all egendom som de äger ska vara enskild egendom eller att viss egendom ska vara enskild.

Vad innebär äktenskapsförord?

När ni gifter er får ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Det gäller alltså allt egendom ni äger och har, oavsett när egendomen införskaffats. Giftorätten innebär att ni har rätt till halva nettovärdet av varandras egendom när ert äktenskap upphör.

Vill ni inte dela er egendom, eller viss egendom, så behöver ni omvandla egendomen till enskild egendom i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord innebär att du och din make skriftligen kommer överens om att all eller viss egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när ert äktenskap upphör.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord för alla situationer!

Vad kostar äktenskapsförord?

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner flera olika äktenskapsförord som är upprättade med olika syften i åtanke. Besök oss på Juridiska Dokument för prisuppgifter genom att klicka på det alternativ ni vill åstadkomma med ert äktenskapsförord:

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Det innebär att den enskilda egendomen inte ska ingå i en bodelning mellan makarna när äktenskapet upphör utan den ska tillfalla den make som äger egendomen.

Vad reglerar äktenskapsförord?

Det reglerar att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när äktenskapet upphör. Exempel: du äger en sommarstuga till 100% och du och din make skriver ett äktenskapsförord där den tas upp som din enskilda egendom. När ert äktenskap upphör ska sommarstugan tillfalla dig direkt och din make har ingen giftorätt i den.

Hur kan enskild egendom uppstå?

Egendom blir enskild genom att det anges som villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente eller genom att ett äktenskapsförord upprättas mellan makar. I en del fall där du är förmånstagare kan det du erhåller vara enskild egendom genom de villkor som hör till förmånstagandet.

Hur ärvs enskild egendom?

Att egendom är enskild betyder att den egendomen inte ska delas mellan dig och din make/sambo i en bodelning. Den som ärver dig ärver alltså din enskilda egendom. Har du inte skrivit något testamente så ärver således dina legala arvingar dig. Har du ett testamente ärver de som du angett däri din enskilda egendom. Har du bröstarvingar kan du dock inte testamentera din kvarlåtenskap hur som helst, eftersom de alltid har rätt till sin laglott.

Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. Båda parter är alltså medvetna om att var och en tar sin egendom när äktenskapet upphör och man slipper bråka den dagen.

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskap även upphör när en make avlider. Har ni ett äktenskapsförord och någon av er har särkullbarn bör ni därför även upprätta ett testamente. Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden. Särkullbarnens rätt till arv går nämligen före efterlevande makes rätt till arv. Det innebär att ni som är makar med särkullbarn inte ärver varandra alls. För att ni ska ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Har ni dessutom ett äktenskapsförord har ni avtalat bort möjligheten att göra en bodelning och kan hamna i en riktigt svår situation. Vill ni veta mer eller fråga mer om äktenskapsförord och testamente är ni alltid välkomna att ringa oss. Vi har telefontid vardagar mellan kl 9-14:30 och du når oss på telefon 040-976434.

Andrahandsuthyrning

Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening kan hyresnämnden ge dig tillstånd för maximalt ett år. Vid speciella förhållanden, som exempelvis vid utlandstjänstgöring, kan hyresnämnden ge tillstånd för upp till tre år sammanlagt. Vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har dock mer generösa regler, så förhör dig med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Ingen regel utan undantag.

Mer information om andrahandsuthyrning hittar du på Andrahandsuthyrning.com.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning hyresrätt?

För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Tidigare kallades det för att man skulle ha “beaktansvärda skäl”, vilket numera är förenklat till endast “giltiga skäl”. Det kan vara att du ska provbo tillsammans med din sambo, att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort eller att du ska göra din militärtjänstgöring. Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd. Då kan du eventuellt få en godkänd andrahandsuthyrning även på grund av andra skäl.

Ibland kan en hyresvärd neka till andrhandsuthyrning trots att du anser att dina skäl är giltiga. Då kan du alltid ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning av Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Läs mer om allt som har med andrahandsuthyrning att göra på Andrahandsuthyrning.com.

Får man hyra ut i andra hand?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du göra det. Giltiga skäl till andrahandsuthyrning är exempelvis:

 • Att provbo med sin sambo.
 • Att jobba eller studera på annan ort tillfälligt.
 • Militärtjänstgöring, med mera.

Det finns givetvis undantag från regeln om att du måste ha giltiga skäl. Prata med din hyresvärd om saken i så fall.

Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar.

Kom ihåg att inhämta ett skriftligt tillståns till andrahandsuthyrningen från din hyresvärd/bostadsrättsförening i god tid innan uthyrningen.

Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning och vad som krävs för att du ska få hyra ut i andra hand kan du göra det på Andrahandsuthyrning.com!

Vad är andrahandskontrakt?

Det är ett skriftligt avtal mellan andrahandshyresvärden och andrahandshyresgästen. I ett hyresavtal klargörs bland annat följande:

 • Vilka villkor andrahandsuthyrningen omfattas av.
 • Vilken hyresperiod det gäller.
 • Uppsägningstid.
 • Hyra och eventuella tillägg.
 • Hyr hyran ska betalas, osv.

Avtalet undertecknas av båda parter som också ska erhålla varsitt exemplar av hyreskontraktet.

Läs mer om allt som berör andrahandsuthyrning på Andrahandsuthyrning.com

Hur länge får man provbo?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning, av vilket skäl den än har, kan pågå i max ett år. Det kan också kännas som en skälig tid att provbo som sambo.

Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Du kan läsa mer om reglerna kring att provbo som sambor på Andrahandsuthyrning.com!

Får man hyra ut sin bostadsrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du hyra ut din bostadsrätt. En giltig, och vanlig orsak till andrahandsuthyrning är att provbo som sambo. Många hyr också ut sin bostadsrätt under militärtjänstgöringen. Du får dock inte hyra ut din bostadsrätt i andra hand endast för att tjäna pengar. Du måste alltid ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrningen av din bostadsrättsförening innan du kan hyra ut den i andra hand. Ansök därför om detta i god tid innan din andrahandsuthyrning påbörjas.

Läs mer om andrahandsuthyrning av bostadsrätt och hur du räknar ut en skälig andrahandshyra.

Hur mycket får man hyra ut sin bostadsrätt för?

Som bostadsrättshavare har du rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra. Andrahandshyran ska inte överstiga summan av bostadsrättens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är el, gas, vatten, bredband, avgift till bostadsrättsförening osv.

Hyr du ut bostadsrätten fullt möblerad får ett påslag på 10-15% för detta också göras.

Exempel:

Bostadsrätten är värd 3 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 4,5% då referensräntan i mars 2023 är 2,5%.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 3 000 000 x 0,045 = 135 000 kr. Per månad blir det således 11 250 kr. (135 000 kr/12 månader = 11 250 kr)

Driftskostnaderna för bostadsrätten är 4 500 kr/månad (avgift, el, bredband).

Den skäliga andrahandshyran är således 15 750 kr/månad i detta fallet.

När får man hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut din bostad i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Det kan vara

 • Att du vill probo tillsammans med din sambo en tid.
 • Att du ska jobba eller studera på annan ort tillfälligt.
 • Att du ska göra din militärtjänstgöring, osv.

Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Läs mer om andrahandsuthyrning på Andrahandsuthyrning.com.

Hur länge får man hyra ut hyresrätt i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du har giltiga skäl för att göra det, kan hyresnämnden, efter prövning, ge dig tillstånd för max ett år.

Klicka här för gratis information om andrahandsuthyrning!

Kan man hyra ut sin hyresrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut hyresrätten i andra hand så får du göra det. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar.

Tillstånd till andrahandsuthyrning

Du måste också ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd innan du kan hyra ut din bostad i andra hand. Sök tillstånd i god tid innan andrahandsuthyrningen inleds så att du har allt klart. Har du inte tillstånd och ändå inleder en andrahandsuthyrning kan både du och din hyresgäst bli utan bostad.

Giltiga skäl

För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du som sagt ha giltiga skäl till detta. Sådana skäl kan vara:

 • Att du ska provbo tillsammans med din sambo.
 • Att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort.
 • Att du ska göra din militärtjänstgöring.
 • med mera

Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd, trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det, kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Du som hyr ut din bostad i andra hand har alltid ansvar för bostaden gentemot din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Betalar inte din andrahandshyresgäst hyran i tid eller missköter bostaden är det du som bär ansvaret i slutändan. Du kan bli av med din hyresrätt och din bostadsrätt kan bli förverkad om andrahandshyresgästen slarvar med hyra osv. Se till att alltid ha ett ordentligt hyresavtal mellan dig och din andrahandshyresgäst där alla villkor framkommer. Ett bra tips är att du själv betalar hyran till din hyresvärd/avgiften för bostadsrätten så att du vet att det blir gjort.

För att hyra ut din bostad i andra hand måste du alltid se till att införskaffa ett tillstånd för andrahandsuthyrning. Det gör du hos din hyresvärd/din bostadsrättsförening i god tid före andrahandsuthyrningen. Att hyra ut sin bostad utan tillstånd kan vara orsak till att du mister din bostad.

Hur hög hyra du kan ta ut beror på vilken typ av bostad det gäller:

Hur hög hyra kan jag ta ut?

Hyresrätt

Du får inte ta ut högre hyra än den hyra du själv betalar för hyresrätten. Hyr du ut lägenheten möblerad är ett hyrespåslag med 10-15% acceptabelt.

Bostadsrätt

Klicka här för information om hur mycket du kan ta i hyra för din bostadsrätt!

Fastighet

Klicka här för information om hur hög hyra du kan ta vid uthyrning av fastighet!

Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Du har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra för ditt hus. Andrahandshyran får då inte överstiga summan av fastighetens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är exempelvis gas, vatten, el, bredband mm. Hyr du ut huset fullt möblerad kan du lägga till ytterligare 10-15% på hyran.

Exempel:

Fastigheten är värd 6 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 4,5% då referensräntan i mars 2023 är 2,5%.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 6 000 000 x 0,045= 270 000 kr. Per månad blir det således 22 500 kr. (270 000 kr/12 månader = 22 500 kr)

Driftskostnaderna för huset är 6 000 kr/månad (gas, vatten, el, bredband mm).

Den skäliga andrahandshyran är 28 500 kr/månad i detta exempel.

Arvskifte

Vad är arvskifte?

Arvskifte är när tillgångarna i dödsboet, den så kallade kvarlåtenskapen efter en avliden person, fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte kan förrättas först när:

 • bouppteckningen efter en avliden person är förrättad och registrerad hos Skatteverket.
 • en eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande make/sambo är gjord.
 • alla skulder som hör till dödsboet är betalda. 

Vid arvskiftesförrättningen ska ett skriftligt dokument upprättas, en så kallad arvskifteshandling. I handlingen ska det framkomma hur kvarlåtenskapen fördelas i lotter mellan alla dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen ska godkännas av alla dödsbodelägare och är därefter ett bevis på att ägandet har övergått till respektive arvinge. Arvskifteshandlingen är därmed också den överlåtelsehandling som används vid ägarbyte av fastighet, aktier, bostadsrätter osv. När arvskiftet är gjort är dödsboet avslutat så när som på den sista deklarationen som ska göras året därpå.

Ni kan själva förrätta arvskifte med hjälp av vårt dokument ”Arvskifteshandling”. Ni erhåller då den blankett ni ska fylla i med fördelning av lotter samt detaljerade anvisningar om hur ni ska fylla i dokumentet samt exempel på olika uträkningar.

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för avslut av ett arvskifte, om det inte finns en lantbruksfastighet i dödsboet vill säga. Då måste däremot ett arvskifte ske, eller fastigheten säljas, inom fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade. I övriga fall kan dödsbodelägarna exempelvis välja att göra ett partiellt arvskifte inledningsvis. Det innebär att bara en del av egendomen tas upp i arvskiftet och resten ligger kvar oskiftat i dödsboet. Huruvida dödsbodelägarna kommer överens eller ej är ju också en faktor som påverkar hur lång tid arvskiftet tar. Förr eller senare måste dock emellertid dödsboet skiftas för att kunna vara hanterligt, exempelvis efter generationsförändringar. I de fall när dödsbodelägarna inte kommer överens kan tingsrätten utse en skiftesman att genomföra arvskiftet. Skiftesmannen kan genomföra ett tvångsskifte om det är tydlig osämja bland dödsbodelägarna. Det går alltså inte att ge ett klart svar på frågan om hur lång tid ett arvskifte tar, det varierar från fall till fall.

Hur skriva arvskifte?

När ni som är dödsbodelägare väl kommit fram till vad den avlidnes kvarlåtenskap består av ska ett arvskifte genomföras. Vad kvarlåtenskapen består av får man reda på efter att

 • bouppteckning är registrerad,
 • eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande sambo/make är genomförd,
 • eventuella skulder är betalda.

Det är vid arvskiftet som kvarlåtenskapen i dödsboet fördelas mellan dödsbodelägarna i en skriftlig arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är därefter ett bevis på att dödsbodelägare är ägare till den egendom som tillskiftats denne i arvskiftet.

Arvskifteshandlingen är också den överlåtelsehandling som används för att till exempel föra över ägande av fastigheter till den nya ägaren, för att avsluta konton osv. Det är därför viktigt att det i arvskifteshandlingen framkommer

 • Vad som finns att fördela
 • Värdet på egendomen som ska fördelas
 • Hur egendomen fördelas.

Ni kan själva göra ett arvskifte med hjälp av vårt dokument ”Arvskifteshandling”. Ni erhåller inte bara själva arvskifteshandlingen utan även detaljerade anvisningar om hur ni ska fylla i dokumentet samt exempel på olika uträkningar och hur ni ska skriva.

Uppstår det frågor när ni ska fylla i ert dokument kan ni alltid höra av er till oss så hjälper vi er, support ingår alltid!

Ni kan läsa mer om hur ett arvskifte går till samt vad som händer när någon avlider här: Arvskifteshandling.se

Vem får göra arvskifte?

Dödsbodelägarna får förrätta arvskifte själva om alla är överens om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. De kan göra det tillsammans, eller så upprättar en av dödsbodelägarna arvskifteshandlingen som övriga dödsbodelägare sedan godkänner genom att underteckna det. Det behöver således inte vara någon specifik person som ska utses för att göra arvskiftet om inte dödsbodelägarna vill det och anlitar någon utomstående.

Många begravningsbyråer erbjuder sina tjänster vad gäller både bouppteckning och arvskifte, men ni kan även vända er till jurister och advokater om hjälp. Är ni dödsbodelägare osams och inte kan komma överens kanske ni behöver ansöka om en skiftesman genom tingsrätten. Har ni varit osams hela vägen från bouppteckningen och redan har en boutredningsman kan denne också få fortsätta med arvskiftet.

En skiftesman utses av tingsrätten och ansvarar endast för att skifta arvet när dödsbodelägarna omöjligt kan komma överens. Inledningsvis försöker skiftesmannen givetvis få dödsbodelägarna att komma överens om en gemensam lösning på skiftet. Är detta inte möjligt kan ett tvångsskifte förrättas.

Klicka här för att ladda ner alla de dokument ni behöver för att själva göra ert arvskifte på Juridiska Dokument!

Hur går arvskifte till?

För att ett arvskifte ska kunna ske ska följande vara klart:

 • En bouppteckning ska vara upprättad och registrerad hos Skatteverket.
 • Eventuellt testamente efter den avlidne ska ha vunnit laga kraft.
 • Eventuella legat enligt testamente är utdelade.
 • Eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande make/sambo ska vara klar.
 • Dödsboets alla skulder är betalda.

Innan arvet fördelas ska dödsboets alla tillgångar skrivas upp och värderas. Gör man arvskiftet i nära anslutning till bouppteckning eller bodelning kan alltid värden därifrån användas. Har det gått en längre tid kan dödsbodelägarna behöva komma överens om nytt värde på kvarlåtenskapen. Dödsbodelägarna fördelar därefter kvarlåtenskapen i dödsboet mellan sig, enligt lag eller enligt den avlidnes testamente i ett arvskifte. Denna fördelning ska framkomma i en skriftlig arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är därefter det dokument som är beviset på att respektive dödsbodelägare nu är ägare till den fördelade egendomen. Dokumentet är också det som används för att söka lagfart på ärvda fastigheter och för att ändra ägare på bostadsrätter osv.

Är dödsbodelägarna eniga om hur arvet ska fördelas kan de själva förrätta arvskiftet och upprätta arvskifteshandlingen.

Klicka här för att ladda ner alla dokument ni behöver för att själva göra ert arvskifte på Juridiska Dokument!

Klicka här för att läsa mer om vad som händer när någon avlider och hur alla processer går till sådana gånger på Arvskifteshandling.se!

Vad är partiellt arvskifte?

Det innebär att bara en del av kvarlåtenskapen tas upp och fördelas i ett arvskifte och resten ligger kvar i dödsboet oskiftat. Eftersom det inte finns någon tidsgräns när ett arvskifte ska vara förrättat kan partiella arvskiften ske. Denna lösning kan vara lösningen i vissa fall, men med åren blir hanteringen av dödsboet mer och mer svår. De ursprungliga dödsbodelägarna kanske avlider vilket gör att det tillkommer nya, och många gånger också fler, dödsbodelägare med nya tankar och viljor om hur saker ska se ut. Försök därför i det längsta alltid göra klart ett arvskifte i rimlig tid.

Exempel på orsaker till att ett partiellt arvskifte sker:

 • Dödsbodelägarna inte är överens om hur allt ska skiftas, men vill skifta sådant de är överens om för lättare hantering av dödsboet.
 • Dödsbodelägarna vill snabbt fördela endast viss egendom men vill ha längre tid på sig för resten av fördelningen.
 • Det finns aktier som dödsbodelägarna vill låta ligga kvar i dödsboet för bättre vinstutdelning senare.
 • Dödsboet vill fortsätta att driva företag i dödsboet.

Vill ni läsa mer om arvskifte och vad som händer när någon avlider kan ni besöka vår informationssida: Arvskifteshandling

Bodelning

Hur går en skilsmässa till?

Det första ni ska göra är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att skiljas kan ni göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad men det går även att ansöka om skilsmässa själv om bara en av er vill skiljas. Då kallas det dock för en stämningsansökan. I båda fallen ska ni lämna in er ansökan till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt. 

Om ni har hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om ni, trots att ni uppfyller kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad ändå begär betänketid, kommer en betänketid att fastställas på minst sex månader. Ni kommer då att få ett meddelande hemskickat från tingsrätten om när er betänketid börjar och slutar. När betänketiden är slut måste någon av er skicka in en så kallad ansökan om fullföljd till tingsrätten. Att ansöka om fullföljd betyder att ni ber tingsrätten om att meddela slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Om inte en ansökan om fullföljd skickas in inom ett år efter att er ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten träder inte äktenskapsskillnaden i kraft och ni fortsätter att vara gifta.

Uppfyller ni kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad, det vill säga ingen betänketid, kommer tingsrätten att meddela er detta inom några veckor. Ni kommer då att få hemskickat en dom om omedelbar äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för äkta makar!

Vad är äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa. I folkmun heter det att man ansöker om skilsmässa medan det formellt heter att man ska skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapet upplöses alltså genom dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för gifta!

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

Ja, enligt lag ska makar förrätta bodelning när äktenskapet upplöses, annars finns den så kallade giftorätten kvar. Giftorätt innebär att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida egendomen inte är enskild egendom. Gör ni ingen bodelning kan det således vålla problem för er i framtiden. Finns giftorätten kvar måste ni alltid inhämta tillstånd av er exmake om ni ska sälja egendom som hörde till giftorättsgodset. Alternativt måste ni få ett godkännande av varandra när någon av er vill ta lån och så vidare.

Framför allt finns alltid risken kvar att en av er plötsligt begär bodelning. Detta är fullt möjligt eftersom det för makar inte finns någon övre gräns för när en bodelning dem emellan senast ska ha skett. Ni kan under åren som gått ha avyttrat egendom som ni ägde under äktenskapet. Detta blir extra krångligt om ni då köpt ny egendom tillsammans med nya partners. Det är dock alltid den egendom som fanns den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad blev registrerad hos tingsrätten som ska ingå i er bodelning. Detta oaktat när den sker. Detta kan medföra stora ekonomiska problem om den sker långt efter skilsmässan.

Om inte ni som makar gör er bodelning kan det bli ett jobb som era dödsbon måste göra i så fall.

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två ogifta personer stadigvarande bor ihop i ett gemensamt hushåll och har ett parförhållande. Då kallas man sambor och sambolagen gäller.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för sambor!

Hur fördelas skulder vid skilsmässa?

Du är alltid betalningsansvarig för dina egna skulder och dina skulder tillfaller självklart dig vid en skilsmässa. Skulderna är dock avdragsgilla i en bodelning, men inget annat. Har ni gemensamma skulder, såsom exempelvis huslån, ska dessa endera överlåtas till den av er som tar över huset alternativt lösas genom att huset säljs.

Här kan ni läsa mer om hur ni ska räkna med skulder i en bodelning mellan makar.

Hur ansöker man om skilsmässa?

Du kan endera ansöka om skilsmässa själv genom en så kallad stämningsansökan eller så ansöker båda makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad är den juridiska benämningen för skilsmässa. I båda fallen ska en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten i den kommun där en av er var folkbokförd i november året innan ansökan lämnas in. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Har ni hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om båda vill ha betänketid, kommer ni att få en så kallad betänketid på minst sex månader. När betänketiden har gått måste en ansökan om fullföljd skickas in för att slutföra processen och för att ni ska få en slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Inkommer det ingen ansökan om fullföljd fortsätter ni att vara gifta och en ny ansökan om äktenskapsskillnad måste lämnas in om ni fortsättningsvis vill skiljas.

Klicka här för att läsa mer om skilsmässa och bodelning!

Måste man göra en bodelning om man är överens?

Makar ska göra en bodelning enligt lag, så svaret på frågan är ja. Sambor har inte samma krav på att en bodelning ska göras enligt lag när samboförhållandet upphör. För sambon gäller att en bodelning göras om någon av samborna önskar det.

En bodelning innebär inte att man är osams, utan att ni gör ett avslut på era ekonomiska förehavanden som makar eller sambor.

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen

Sambolagen förklarar att två personer som har ett parförhållande, som bor tillsammans och som delar ett hushåll är sambor. Det som står i lagen i övrigt är vad som ska gälla när samboförhållandet upphör och hur samboegendom fördelas mellan samborna. Ett samboförhållande upphör vid separation eller när en av samborna avlider.

Samboegendom

Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som införskaffats för gemensamt bruk. Saker ni ägde innan ni blev sambor är således inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Inte heller bilar, sparpengar, företag, gräsklippare, utemöbler, sommarstugor och så vidare ska ingå trots att egendomen kanske inköpts under samboförhållandet. En bostad som den ena sambon äger innan förhållandet inleds och som den andre köper in sig i är inte heller samboegendom. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag ska delas, resten behåller var och en.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska alltså endast samboegendom ingå i bodelningen när samboförhållandet tar slut. Den ska då delas lika mellan samborna. Vad gäller den gemensamma bostaden har den av samborna som bäst behöver den, och som vill och kan ta över den, rätt att göra så. För att kunna ta över den gemensamma bostaden gäller följande:

 1. Den sambo som tar över bostaden ska även kunna ta över de eventuella bolån som finns.
 2. Den sambo som tar över bostaden ska också kunna ersätta den andra sambon med halva nettovärdet. Denna summa kallas för bodelningslikvid.

Om dessa två förutsättningar uppnås kan alltså inte den andra sambon tvinga fram en försäljning. 

Påtala bodelning inom ett år

En begäran om bodelning ska presenteras av en av parterna inom ett år efter att samboförhållandet upphörde, endera muntligt eller skriftligt. Om ingen av parterna påtalar bodelning går rätten till en bodelning förlorad. Är båda samborna däremot överens om att en bodelning enligt sambolagen ska göras, trots att ingen har påtalat en sådan inom ett år, finns det självklart inget som hindrar detta.

Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit gäller samma regler. Det är dock endast den efterlevande sambon som kan kräva bodelning vid dödsfall, dödsboet har inte samma rätt. En skriftlig begäran ska då lämnas in av den efterlevande sambon senast vid bouppteckningen efter den avlidne sambon. 

Samboavtal

Om ni som sambor inte vill att dessa bodelningsregler i sambolagen inte ska gälla i ert samboförhållande, måste ni upprätta ett skriftligt samboavtal. I ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis, och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras när samboförhållandet upphör. Då tar var och en av samborna sin egendom, och egendom som ägs gemensamt delas på enligt överenskommelse. Egendom som ingen vill ta över säljes med fördel, och pengarna fördelas lika mellan parterna.

Här kan du läsa mer om våra olika avtal för sambor!

Vad kostar en bodelningsförrättare?

Processen inleds med att du skickar in en ansökan om att tingsrättens ska utse en bodelningsförrättare. I samband med detta ska du dessutom betala en så kallad ansökningsavgift till tingsrätten. Aktuell ansökningsavgift mars 2023 är 900 kr. När en bodelningsförrättare är utsedd är det brukligt att denne vill ha en förskottsbetalning innan processen fortsätter. Förskottsbetalningen brukar ligga på mellan 5-10 timmars arbete när det gäller bodelningsärenden. Timkostnadsnormen för en bodelningsförrättare i mars 2023 är 1476 kr, inkl moms. Den totala kostnaden för bodelningsförrättarens arbete varierar sedan väldigt mycket beroende på arbetets omfattning, komplexitet och längd. Det sistnämnda beror på parternas förmåga och vilja att medverka och inkomma med efterfrågad information.

Hur betalas bodelningsförrättaren?

Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas lika mellan parterna. Om en av parterna försvårar bodelningens genomförande kan denne dock få betala en större del av kostnaden. 

Rättshjälp eller ersättningsgaranti

Du kan inte ansöka om rättshjälp för en bodelningsförrättare och de flesta hemförsäkringar täcker inte heller bodelningsärenden. Det finns dock en möjlighet att ansöka om så kallad ersättningsgaranti till bodelningsförrättare. Det betyder att staten går in och betalar upp till fem timmars arbete för bodelningsförrättaren. 

Läs mer här: Vem betalar bodelningsförrättare?

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner det dokument ni behöver för att ansöka om en bodelningsförrättare:

Hur gör man en bodelning?

Att förrätta en bodelning innebär att ni fördelar den egendom ni kommit överens om ska ingå i er bodelning och upprättar ett bodelningsavtal över denna fördelning. Är ni överens kan ni enkelt göra er bodelning själva, är ni inte överens eller om en av er inte vill medverka till att en bodelning genomförs måste ni ansöka om en bodelningsförrättare.
För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant här:

Bodelningens olika steg

 1. Bouppteckning – Ni sammanställer all den egendom som vardera part äger. Makar skriver upp all egendom som är giftorättsgods och sambor skriver upp all samboegendom. 
 2. Andelsberäkning – Ni värderar er egendom och drar av era skulder. Kom ihåg att sambor endast kan räkna med skulder som är knutna till samboegendom.
 3. Lottläggning – Ni kommer överens om hur ni ska fördela er egendom så att båda parter erhåller det de ska ha med sig ut ur förhållandet.
 4. Bodelningsavtal – Ni fastställer skriftligt hur ni slutligen fördelar den egendom som ingår i bodelningen.

Här kan makar läsa mer om hur en bodelning går till.

Här kan sambor läsa mer om hur en bodelning går till.

Vad ingår i bodelning?

Makar

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning. Självklart kan ni, om ni är överens, bestämma att egendom ska hållas utanför en bodelning alternativt tas med i en bodelning och frångå vad lagen säger. Det är mycket vanligt att makar delar endast på den gemensamma bostaden och i övrigt behåller sin respektive egendom.

Sambor

I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. En bostad som den ena sambon äger och som den andre köper in sig i kommer alltså inte att räknas som samboegendom.

Även för sambor gäller att ni själva kan bestämma om hur ni vill fördela er samboegendom, även om lagen säger att ni ska dela lika. Som för makar är det även för sambor mycket vanligt att endast den gemensamma bostaden delas lika och att var och en i övrigt tar sin egendom.

Hur lång tid tar en bodelning?

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni fördela egendomen ni ska dela mellan er och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska dock er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad ska byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om.

Dessa procedurer kan i sin tur ta lite tid.  Själva bodelningen gör ni snabbt och lätt själva och ni hittar alla dokument ni behöver på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har. Det beror också på om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just för tillfället. Ni får dock ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är när tingsrätten utsett en sådan.

Även när ni väl får er bodelningsförrättare kan det vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga.

Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom ärendet går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner bodelningen.

Vad kostar en bodelning?

Är ni överens kostar inte själva bodelningen er några större summor och tar knappt någon tid. De dokument ni behöver kan ni ladda ner här:

Därutöver tillkommer eventuella uppläggningskostnader till bank för lånehantering, eventuell expeditionsavgift för lagfart samt en registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten.

Är ni inte överens är det inte möjligt att svara på vad er bodelning kommer att kosta er i slutändan. Ni måste då ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och först och främst betala en ansökningsavgift till tingsrätten. I mars 2023 är ansökningsavgiften 900 kr.

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och eftersom det inte går att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill dock ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete då det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna. I undantagsfall kan bodelningsförrättaren ta beslut om en annan fördelning än 50/50.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Kostnaden varierar mycket, dels för att alla advokater och jurister har olika timarvoden och dels beroende på hur lång tid bodelningen tar. Faktum är att ni inte behöver en jurist för att göra en bodelning under förutsättning att ni är överens.

Läs mer om detta på vår informationssajt om bodelning!

Vem betalar bodelningsförrättare?

Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna vare sig den ena parten vill göra en bodelning eller inte. Om den ena parten är mycket ovillig till att samarbeta och drar ut på processen genom att inte tillhandahålla den information bodelningsförrättaren behöver eller dylikt kan den andre parten be om att kostnaden ska delas på annat sätt än 50/50.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner det dokument ni behöver för att ansöka om bodelningsförrättare:

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säkra på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument:

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Makar kan ha två sorters egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du får en gåva tillsammans med ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du ärver något och det står i testamentet att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make skriver ett äktenskapsförord där ni avtalar om att egendom ska vara enskild.
 • Om du erhåller ett förmånstagande där det i villkoren framkommer att det ska vara din enskilda egendom.

Så vad delas vid skilsmässa? Allt utöver eventuell enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Bodelningsreglerna är dock dispositiva och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på större, belånad egendom och/eller gemensamma bostäder eller fritidshus medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det. Att reglerna är dispositiva innebär alltså att ni kan, om ni är överens om det, själva bestämma vad som ska ingå i er bodelning och till vilket värde. Fastigheter och bostäder ska dock alltid värderas till marknadsvärde, vilket i och för sig innebär att all övrig egendom också ska värderas till marknadsvärde eftersom ni ska vara konsekventa i ert tänkande, men inga regler utan undantag.

Hur lång tid tar bodelning?

Ni är överens

Är ni överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådana fall kan göra er egen bodelning. Då behöver ni endast fördela egendomen som ingår i er bodelning och skriva ett bodelningsavtal. Därefter ska er bank skriva om era eventuella lån och eventuell bostad byta ägare genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Bodelningen i sig själv går alltså fort att göra, men processerna med bank osv kan ta ett tag.

Är ni överens kan ni göra er bodelning själva utan inblandning av jurist. Alla dokument ni behöver för att göra er bodelning hittar ni på Juridiska Dokument:

Ni är inte överens

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just då. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är när tingsrätten utsett en sådan.

När ni får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

Vad ingår i en bodelning mellan makar?

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

 • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
 • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
 • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
 • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Framtidsfullmakt

Varför bör man skriva en framtidsfullmakt?

Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan, exempelvis på grund av sjukdom, bör du skriva en framtidsfullmakt. Om du inte har en framtidsfullmakt kommer en god man eller en förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd.

Dina anhöriga kan utföra begränsade ärenden utan en framtidsfullmakt: betala löpande utgifter så som räkningar, köpa mat och kläder osv. De kan också betala dina läkaravgifter, teckna hemförsäkring, lämna in din deklaration, ansöka om bostadsbidrag med mera. Man kan säga att dina vardagliga ärenden kan utföras av dina anhöriga utan framtidsfullmakt. Denna anhörigbehörighet, som den kallas, är dock underordnad andra ställföreträdarskap, så om du redan har en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmakt som trätt i kraft så är det detta som gäller. Av denna anledning bör man skriva en framtidsfullmakt! Läs mer om vår framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Du utfärdar en framtidsfullmakt åt en person medan du själv är vid dina sinnens fulla bruk. I framtidsfullmakten anger du den person som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan. Denna person är därefter den som bestämmer när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan själv ange i din framtidsfullmakt att detta beslut kan tas endera av fullmaktshavare själv eller om du vill att tingsrätten ska ta beslut i frågan på inrådan av fullmaktshavare.

När framtidsfullmakten trätt i kraft har fullmaktshavare rätt att i ditt ställe utföra de uppgifter som står i framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten kan vara generell, det vill säga omfatta i princip alla dina ekonomiska och personliga angelägenheter, eller så kan den vara begränsad och omfatta specifika ärenden. Fullmaktshavare ska alltid kunna visa upp framtidsfullmakten i original då ärenden i ditt namn utförs. Vill du läsa mer om framtidsfullmakt så rekommenderar vi denna artikel på Arv & Testamente!

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Först och främst måste du ha fyllt 18 år för att få skriva en framtidsfullmakt. Du ska även ha förmågan att ta hand om dina personliga förehavanden och att förstå vad en framtidsfullmakt innebär. En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligt och det ska framkomma att det är frågan om en framtidsfullmakt. Dina samt fullmaktshavares personuppgifter ska anges och framtidsfullmaktens omfattning ska klart och tydligt framkomma. Du ska även uppge vilka villkor som ska gälla, hur gåvor ska ges, om det ska utgå avode till fullmaktshavare, hur granskning ska gå till och om frågan om framtidsfullmaktens ikraftträdande ska avgöras av domstol. Sist av allt ska din framtidsfullmakt vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Du kan ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument. Då vet du att alla juridiska formkrav är uppfyllda, du får alla dokument som kan behövas som fullmaktshavare och behöver du support kan du alltid ringa oss på 040-976434 vardagar mellan kl 9:00 och 14:30.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kostar 395:- och du kan ladda ner en garanterat juridiskt korrekt framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!

Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Juridisk rådgivning ingår i priset!

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

När du på grund av sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller liknade inte längre kan utföra dina ekonomiska och personliga förehavanden ska din framtidsfullmakt användas. Det är fullmaktshavare som bestämmer när detta ska ske. Har du i din framtidsfullmakt angett att tingsrätten ska avgöra detta måste fullmaktshavare gå därigenom för att få ett beslut om ikrafttagandet. Finns det ingen sådan anvisning i din framtidsfullmakt kan fullmaktshavare själv bestämma om den träder i kraft och kan själv också gå via tingsrätten för att ändå få ett beslut.

Vad kan framtidsfullmakten gälla?

Det är du som upprättar framtidsfullmakten som bestämmer detta. Det kan handla om att du vill att din fullmaktshavare ska sköta din ekonomi, sälja ditt hus om det behövs, förvalta dina aktier eller din fastighet, ge gåvor på ett visst sätt med mera.

Det din fullmakt INTE kan omfatta, det vill säga det som fullmaktshavare inte får ta beslut om är följande:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.
Vad kan en framtidsfullmakt inte gälla?

En framtidsfullmakt kan inte omfatta:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.
Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person. Du kan dock, i din framtidsfullmakt, ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv är sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan åta sig uppdraget och i värsta fall kanske har avlidit.

Vill du att alla barn ska vara fullmaktshavare så får du utfärda en framtidsfullmakt var åt dem med olika ansvarsområden. Se bara till så att dessa områden inte krockar med varandra. Kom ihåg det gamla ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.

Att utfärda en framtidsfullmakt ska ju ses som att man själv utser sin egen gode man. Det är vid ytterst sällsynta fall som flera gode män utses till en huvudman.

När slutar framtidsfullmakten att gälla?

Enligt lag så kan du som fullmaktsgivare alltid återkalla din framtidsfullmakt. Har du i framtidsfullmakten angett att en granskare ska utses så kan denna person också återkalla den. Överförmyndarnämnden kan också återkalla en framtidsfullmakt, helt eller delvis, om det framkommer att din fullmaktshavare inte tillvaratagit dina intressen och missköter sina uppgifter. När en framtidsfullmakt är återkallad upphör den att gälla.

Om du inte anger annat i din framtidsfullmakt så gäller den även efter din bortgång om den används till dödsboets förmån. I så fall slutar den gälla när dödsboet är avvecklat.

Fullmakt

Hur fungerar fullmakt?

Om du personligen inte kan handha ett ärende eller utföra en åtgärd och behöver någon som träder in i ditt ställe kan du utfärda en fullmakt åt denna person. Du anger då vad fullmakten ska gälla, det vill säga ett specifikt ärende eller en visst åtgärd och de eventuella villkor du vill ska gälla. Du anger också om din fullmakt ska gälla endast en viss tid eller om den gäller tills vidare. Den person som du utfärdar fullmakten till ska alltid kunna visas upp fullmakten i original då denne utför ärenden i ditt namn.

Har tiden gått ut upphör fullmakten att gälla och du måste då utfärda en ny fullmakt om du fortsättningsvis behöver ett ombud. Att utfärda en tidsbegränsad fullmakt är att rekommendera för att undvika att den missbrukas.

Vill du upphäva en fullmakt är det bäst om du återfår fullmakten i original av din fullmaktshavare och att du sedan förstör den. Finns inte originalet att tillgå eller om fullmaktshavaren inte samarbetar kan du bland annat ansöka om att tingsrätten ska ogiltigförklara den.

När behöver man fullmakt?

Om du ska företräda någon i ett specifikt ärende måste du ha en fullmakt för att bevisa att du har rätt att göra det.

När blir en fullmakt giltig?

Fullmakt

Den gäller när fullmakten är utfärdad skriftligt och att det i fullmakten framkommer klart och tydligt vem som är fullmaktsgivare, vem som är fullmaktstagare (eller ombud som det också kallas) och där saken som fullmakten gäller framkommer. Fullmakten ska givetvis vara undertecknad av, i första hand fullmaktsgivare, och ska kunna visas upp i original.

När upphör en fullmakt att gälla?

Om en fullmakt är tidsbegränsad upphör den att gälla då tiden gått ut. Annars gäller den tills den återkallas, rivs eller om den som utfärdat den mister sin förmåga att handha sina personliga och ekonomiska förehavanden. En fullmakt som inte har kunnat återkallas enligt lag kan också ha förklarats ogiltig genom dom i tingsrätt.

Om inget annat framkommer i fullmakten gäller den även om fullmaktsgivare avlider om den används till förmån för dödsboet.

Vad betyder fullmakt?

Rätt att företräda en person, det vill säga fullmaktsgivare, i det ärende som framkommer i fullmakten.

Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?

Om du har blivit kallad till en bouppteckning men inte kan eller vill närvara personligen, kan du utfärda en fullmakt åt någon, ett ombud, att gå i ditt ställe. Ditt ombud har då rätt att företräda och bevaka dina intressen vid bouppteckningsförrättningen.

Vad kostar en fullmakt?

En fullmakt kostar 365,- och du hittar den här: Fullmakt 

En framtidsfullmakt kostar 395,- och en sådan hittar du här: Framtidsfullmakt 

Vem kan skriva fullmakt?

Den som har rättshandlingsförmåga gällande det ärende fullmakten avser. Du kan ha rättshandlingsförmåga i vissa avseenden redan då du är 16 år, men i de flesta fall gäller det att man ska vara myndig för att utfärda en fullmakt.

Vem kan bevittna en fullmakt?

Fullmakt

Det finns inga krav på att vanliga fullmakter ska bevittnas. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, exempelvis om fullmakten ska användas i utlandet.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt måste bevittnas av två samtidigt närvarande oberoende vittnen som ska bevittna framtidsfullmaktshavarens underskrift. Följande krav finns på vittnena:

 • De ska båda veta vad en framtidsfullmakt innebär.
 • Framtidsfullmaktshavare eller framtidsfullmaktstagare får inte agera vittnen.
 • De ska vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk sjukdom.
 • De ska vara över 15 år.
 • De får inte vara släkt med framtidsfullmaktsgivaren.

Gåvobrev

Vad är gåvobrev?

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon. Det är också den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare ange de villkor du vill ska gälla för gåvan. Det kan gälla att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, att den inte kan utmätas, att gåvan inte får säljas utan din tillåtelse med mera.

Hur skriver man gåvobrev?

Ett gåvobrev ska upprättas skriftligt och innehålla:

 • en klar och tydlig överlåtelseförklaring
 • parterna och deras personuppgifter
 • de villkor man vill ska gälla för gåvan
 • parternas underskrifter och datering.

För gåvobrev gällande gåva av bostadsrätt och gåva av fast egendom måste även en del andra formkrav vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Av denna anledning rekommenderar vi att du alltid använder dig av ett juridiskt korrekt upprättat gåvobrev vilket du kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Hur deklarera gåva av fastighet?

Det finns inga krav på att gåvor ska deklareras så länge villkoren för att det ska räknas som en gåva är uppfyllda, det vill säga det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring utan motprestation. Gåvoskatten är numera avskaffad. Vill du undvika att det ska uppstå oklarheter framöver, till exempel när gåvan är en fastighet eller en bostadsrätt, kan det dock vara en idé att ändå ta upp det i din deklaration.

Hur stor gåva får man ge?

Det finns inga regler gällande hur stor gåva man får ge. Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt kan du ur skattehänseende ge hur stor gåva du vill så länge det finns en klar och tydlig gåvoavsikt med gåvan. En tydlig gåvoavsikt innebär ett krav på att gåvan ges utan att givaren erhåller en motprestation, det vill säga utan att givaren får eller kräver något i gengäld.

Varför gåva mellan makar?

Makar kan överföra egendom mellan varandra endera genom ett gåvobrev eller genom en bodelning under äktenskapet. Om det inte kommer att utgå en ersättning för gåvan (genom att mottagarmaken betalar ett kontantbelopp eller blir medlåntagare till lån exempelvis) är ett gåvobrev ett enkelt sätt att föra över egendomen. Kommer ersättning att utgå finns det dock risk för att gåvan kommer att klassas som ett köp och det blir skattemässiga påföljder. I det fallet kan man i stället använda sig av en bodelning under äktenskapet. Ett gåvobrev mellan makar måste alltid registreras hos skatteverket för att vara giltigt mot deras kreditgivare.

Vem får bevittna gåvobrev?

Det finns inga formkrav vad gäller vittnen av gåvobrev. Givare och mottagare bör givetvis inte bevittna varandras underskrifter, men i övrigt kan vem som helst bevittna ett gåvobrev.

Läs mer om detta på Gåvobrev.nu!

Olika Kontantinsats Vid Köp Av Bostad

Varför räcker det inte med att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord vid olika kontantinsats?

Om ni skriver ett samboavtal eller ett äktenskapsförord när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad, bestämmer ni att egendom inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan, inget annat. Enligt de formkrav som finns i både Äktenskapsbalken och Sambolagen gällande dessa två dokument så kan man inte göra andra överenskommelser i dem. Ni kan alltså inte ange att egendom/eventuell vinst vid försäljning av egendom ska fördelas på ett specifikt sätt.  Man utgår alltid från hur ni faktiskt äger egendomen i något av dessa avtal.

Köper ni en bostad som ni enligt köpeavtal äger till lika stora delar trots att den ena betalar mer i kontantinsats, kan ni således inte i ett samboavtal eller ett äktenskapsförord bestämma att ni ska äga den exempelvis 75/25. Däremot bestämmer ni att era respektive ägarandelar inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan. När ert förhållande upphör tar var och en sin egendom. Man utgår från de faktiska ägarandelar vardera part innehar enligt köpeavtal och lagfart. Skuldebrevet fortsätter att gälla enligt de villkor som står däri, och blir inte heller en avdragsgill skuld, utan består. Skulle den vara avdragsgill skulle det hela få motsatt effekt, det vill säga skulden skulle försvinna.

Varför räcker det inte med att bara skriva ett skuldebrev vid olika kontantinsats?

Att bara skriva ett skuldebrev när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad räcker inte eftersom skulder som hänförs till den gemensamma bostaden är avdragsgilla i en bodelning, det vill säga: skulden försvinner, helt enkelt. För att skuldebrevet ska bestå måste ni också avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning er emellan. Detta gör ni i ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Då ert förhållande upphör tar var och en sina ägarandelar (50%) och skulden ska betalas tillbaka enligt skuldebrevets återbetalningsvillkor.

Exempel på hur ni juridiskt reglerar olika kontantinsats mellan sambor

Om ni köper en bostad tillsammans och väljer att äga den lika trots att en av er betalar mer än den andra kan ni reglera detta.  Lösningen är att upprätta ett skuldebrev kombinerat med ett samboavtal. Eftersom ni äger er bostad till lika stora delar måste ni tänka att ingen av er ska betala mer än den andre. Man utgår alltid från de faktiska ägarandelarna. Om en av er har mer pengar vid inköpstillfället och vill lägga de pengarna i er gemensamma bostad ska den parten således låna ut pengar till den andre så att båda lägger in lika mycket. Skulden ska fastställas i ett skuldebrev och ett samboavtal måste upprättas. Detta för att avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan er.

Exempel:

Anna och Per är sambor och köper ett hus som kostar 2 000 000 kronor. De äger 50% var.  De tar ett lån på 1 500 000 kronor och ska nu betala kontantinsatsen som är 500 000 kronor. Just nu är de ekonomiska förutsättningarna sådana att Anna inte har några pengar att bidra med vad gäller kontantinsatsen. Per har dock de ekonomiska möjligheterna och betalar hela kontantinsatsen med sina pengar.

Om de inte gör något åt saken ska bostaden ingå i en bodelning dem emellan när deras förhållande upphör. Att Per betalade kontantinsatsen på 500 000 kronor av sina egna resurser har ingen betydelse: Bostaden ska delas 50/50.

Vill de däremot reglera detta så måste de som sagt tänka på att ingen ska betala mer än den andre. Per har 500 000 kronor och lånar då ut 250 000 kronor åt Anna av de pengarna. Båda går således in med lika mycket. De upprättar också ett skuldebrev på 250 000 kronor och ett samboavtal. När deras förhållande upphör ska skulden betalas enligt skuldebrevet och bostaden ska delas lika.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor för att reglera olika kontantinsats vid köp av bostad!

Är ni gifta finns motsvarande dokument att ladda ner här!

Så Beställer Du

Hur får jag mina dokument?

Direkt efter avslutad beställning får du en orderbekräftelse med en nedladdningslänk till din e-postadress. Var därför noga med att uppge korrekt e-postadress i kassan, så att ditt dokument kan levereras direkt.

Har du uppgett en felaktig e-postadress som vårt system inte kan leverera dokumentet till får vi alltid ett felmeddelande om detta. Vi kommer då att ringa upp dig om inte du hinner kontakta oss först. Det är därför viktigt att du uppger ett telefonnummer där vi kan nå dig mellan klockan 9-14:30. Vi lämnar alltid meddelande på din telefonsvarare om du har en sådan så att du kan återkomma till oss!

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om din order eller om du inte hittar den! Vi nås på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30.

Vad händer om jag beställt fel dokument?

Har du köpt ett dokument och kommit på att det är fel? Kontakta oss så löser vi det!

Måste jag fylla i mitt dokument direkt?

Nej, spara dokumentet på din dator så kan du fylla i det när du vill.

Direkt efter avslutad beställning erhåller du en orderbekräftelse från oss. I den ligger en nedladdningslänk till ditt dokument. Klicka på länken så att dokumentet öppnas, och spara det direkt på din dator. Öppna därefter dokumentet från den plats där du sparade det och påbörja att fylla i det. 

Vart vänder jag mig med frågor om min faktura?

Alla frågor som har med din faktura och faktureringen att göra besvaras av Klarna. De nås på telefon: 08-120 120 10. Klicka här för att läsa mer om Klarnas kundtjänst.

Hur förvarar vi våra dokument på ett säkert sätt?

Vi rekommenderar alltid att du förvarar dina juridiska avtal i bankfack. Har du inget sådant är det viktigt att du kan känna sig trygg med förvaringen. Du kanske har ett kassaskåp, ett dokumentskåp eller annan form av förvaring hemma som du kan förvara dina dokument i.

Vi samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar dina viktiga dokument åt dig om du inte känner dig trygg med din förvaring. Klicka här för att läsa mer om denna tjänst!

Hur ska jag fylla i dokumentet?

Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, både vad gäller hur du ska fylla i det, hur du ska göra för att eventuellt registrera dokumentet och hur du ska förvara det med mera. Skulle du ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi dig!

Vi garanterar att alla våra dokument är juridiskt korrekta och därtill har vi en fulltäckande ansvarsförsäkring. Du ansvarar dock själv för att den information du anger i dokumenten är korrekt samt att du använder dokumenten i enlighet med instruktionerna.

Kan jag få se dokumentet innan jag köper det?

Tyvärr har vi ingen förhandsgranskning. Du kan känna dig trygg i att våra dokument är upprättade enligt de formkrav som finns, och har du frågor kan du alltid kontakta oss innan köpet så besvarar vi dessa. Vi anstränger oss alltid till det yttersta för att du ska bli nöjd. Du kan läsa feedback från våra kunder både på vår sajt Juridiska Dokument och på Facebook.

Hur levereras mitt dokument?

Direkt efter avslutad beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress du uppgav i din beställning. I orderbekräftelsen finns nedladdningslänkar till de dokument du köpt. Klicka på respektive länk och spara dokumentet direkt efter att du laddat ner det. Kan du inte spara det direkt så gör det i alla fall någon av de första gångerna du laddar ner ditt dokument, eftersom du bara kan använda nedladdningslänken ett begränsat antal gånger. 

Hur gör jag när jag vill köpa ett dokument?

När du vet vilket dokument du ska ha, endera genom att ha pratat med oss innan eller om du vet vilket dokument du ska ha, klickar du på ”Köp” eller ”Lägg i varukorg” beroende på var du befinner dig på sidan. När du vill betala så klickar du på “Kassan” uppe till höger.

I kassan ser du först vilka dokument du köpt. Kontrollera gärna att du beställt rätt dokument och rätt antal. Därefter väljer du om du beställer som privatperson eller som företag och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Alla betalningar går via Klarna och du har möjlighet att betala via kort, bank, konto, Payson och genom faktura. Vill du inte ha alla betalningsmöjligheter utan vill betala med ditt kort eller genom direktbetalning via din bank kan du skippa att fylla i ditt personnummer.

I våra köpvillkor finns alltid uppdaterad information om de olika betalsätten: Köpvillkor.

Kom ihåg: Är du osäker på vilket dokument du ska ha kan du alltid kontakta oss innan köpet så hjälper vi dig! Vi nås på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30.

Kan jag få prata med en jurist hos er innan köpet?

Absolut! Våra jurister svarar på dina frågor och funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss. Du är välkommen att ringa oss på 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30 när vi har telefontid. Ringer du utom telefontid kan du alltid lämna namn och nummer på vår telefonsvarare, så återkommer vi snarast.

Våra jurister svarar på dina frågor samt hjälper dig att hitta rätt dokument för just din situation.

Du kan även kontakta oss genom vårt kontaktformulär som du hittar här. Välkommen!

Hur vet jag vilket avtal jag behöver?

Om du inte redan vet vilket avtal du behöver kan du alltid kontakta oss innan köpet på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30. Våra jurister hjälper dig då att hitta rätt dokument för just din situation. Du når oss också genom vårt kontaktformulär där du kort kan ange ditt ärende och uppge dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig därefter så fort vi kan.

Samboavtal

Vad innebär ett samboavtal?

Om du och din sambo skriver ett samboavtal innebär det att ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det kan ni göra delvis, det vill säga undanta endast specificerad samboegendom som till exempel ert hus, eller så kan ni avtala bort reglerna helt. Att avtala bort dem helt innebär att ni bestämmer att ni inte ska genomföra någon bodelning när ert samboförhållande upphör utan att var och en tar sitt.

Sambolagens bodelningsregler säger att samboegendom ska delas lika vid en bodelning mellan sambor. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om ni inte har något samboavtal ska således all sådan egendom delas lika vid en bodelning er emellan, oavsett om du står som ägare eller inte. Det är detta ni avtalar bort i ett samboavtal.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag är samboegendom i lagens mening.

Varför är samboavtal viktigt?

Ett samboavtal är viktigt om ni vill bestämma att ni inte ska dela lika på er samboegendom. Ni vill således att att var och en tar det de äger av samboegendomen då ert samboförhållande upphör. Ett samboavtal upprättas vanligtvis om den ena sambon kommer att äga en större andel av, eller all, samboegendom. Det används också när endast den ena sambon kommer att stå som ensam låntagare alternativt betala allt själv kontant.

Har ni inte ett samboavtal är det sambolagens bodelningsregler som träder in, oberoende av vad ni kommit överens om sinsemellan. Sambolagen säger att i en bodelning mellan sambor ska samboegendom alltid delas lika. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. Det spelar alltså ingen roll vem av er som har betalat samboegendomen, vem som står som ägare till den eller hur ägarfördelningen ser ut: ni ska dela lika.

Om ni har ett skriftligt samboavtal där ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis kan ingen av er komma och kräva något annat. I detta fall gäller alltså inte muntliga avtal eftersom ett samboavtal ska upprättas skriftligt enligt lag.

När behöver man ett samboavtal?

Om ni vill att var och en tar sin egendom när ert samboförhållande upphör måste ni skriva ett samboavtal för att det ska bli så. Skriver ni inget samboavtal ska ni dela lika på all så kallad samboegendom i en bodelning. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket.

Exempel: Du köper en bostad som både du och din sambo flyttar in i samtidigt. Även om din tanke var att köpa den oberoende om ni blev sambor eller inte, så kommer den att räknas som samboegendom. Vill du att din bostad inte ska räknas som samboegendom, utan att den ska tillfalla dig vid en eventuell separation? Då behöver du och din sambo skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Att avtala bort bodelningsreglerna helt innebär att ni inte kommer att göra någon bodelning alls när ert samboförhållande upphör. Var och en tar sitt, så att säga. Om ni bara vill avtala bort bodelningsreglerna vad gäller bostaden, innebär det att ni kommer att dela på övrig samboegendom i en bodelning, men att bostaden kommer att tillfalla dig.

Vad kostar ett samboavtal?

Ett samboavtal kostar 395 kronor och du kan ladda ner det här på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument. Skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Support ingår alltid i priset.

Har ni betalat olika insats i er gemensamma bostad och vill reglera detta eftersom ni äger bostaden lika, behöver ni komplettera ert samboavtal med ett skuldebrev. Den paketlösningen kostar 495 kronor och ni kan ladda ner det här på Juridiska Dokument!

När börjar samboavtal gälla?

Så fort ni skrivit under ert samboavtal så börjar det gälla.

När upphör samboavtal?

Eftersom ett samboavtal är ett avtal mellan sambor så upphör det att gälla vid separation, dödsfall eller om ni gifter er. Samboavtalet har dock ett bevisvärde efter en separation, varför det finns skäl att spara det en tid efteråt.

Vem kan bevittna samboavtal?

Bevittning av samboavtal är inte ett formkrav men kan vara bra ut bevissynpunkt. Det finns inte heller några formkrav gällande vem som kan vara vittnen. Vi rekommenderar dock alltid att man väljer vittnen som inte är släkt med någon av parterna för att undvika situationer där en familjemedlem ska behöva vittna.

Vem tar bilen, båten och fritidshuset vid en bodelning?

Eftersom det endast är samboegendom som ska delas i en bodelning mellan sambor så ingår inget sådan egendom i en bodelning. Den egendomen tillfaller den som står som ägare. Äger du bilen så är den din, äger din sambo båten så är den din sambos, äger ni fritidshuset tillsammans så kommer ni fortfarande att äga det tillsammans efter att ert samboförhållande har tagit slut.

 

I en bodelning mellan sambor ska endast så kallad samboegendom ingå. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, båtar, motorcyklar, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Läs mer om hur en bodelning mellan sambor går till på Bodelning.nu!

Räknas vi som sambor även om vi inte är folkbokförda på samma adress?

Ja, det spelar ingen roll var du är folkbokförd. Om ni bor tillsammans under äktenskapsliknande former och delar kostnader och hushållsarbete är ni sambor. Vänner som bara bor tillsammans är således inte sambor enligt lag.

Kom ihåg att det sedan 2018 anses vara ett folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du bor på. Straffet för folkbokföringsbrott av normalgraden är böter eller fängelse i upp till sex månader.

Jag ägde vår bostad när vi blev sambor, nu ska jag köpa en ny bostad, vad gäller?

Om du ägde bostaden innan ni blev sambor så har den hittills inte räknats som samboegendom och din sambo hade inte haft någon rätt till den på något sätt vid en bodelning er emellan. Om du nu köper en ny bostad kommer den dock att räknas som samboegendom och ska delas lika mellan er vid en bodelning. Detsamma gäller all egendom som du ägde innan och som ersätts med ny och kan räknas till samboegendom: soffor, säng, gardiner, tv osv. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om du inte vill att den nya bostaden ska ingå i en framtida bodelning er emellan så måste du skriva ett samboavtal. Du kan ladda ner ett samboavtal här på Juridiska Dokument!

Var registrerar vi vårt samboavtal?

Samboavtal kan inte registreras. Förvara samboavtalet säkert i ett bankfack eller med vår tjänst dokumentbevakning.

Vem får ta över vår gemensamma bostad i en bodelning?

Om bostaden utgör samboegendom, det vill säga den är anskaffad gemensamt och för gemensamt bruk och ni inte har ett samboavtal, är det den som kan och vill ta över bostaden som kan göra det. Den ena sambon kan alltså inte tvinga fram en försäljning om den andre sambon kan och vill ta över den. Med ”kan” menas att den sambon har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna ta över den med eventuella lån osv.

Observera att detta endast gäller en bostad som klassas som samboegendom. Har ni ett samboavtal har ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler och en regelrätt försäljning ska ske er emellan. Då kan ni även tvinga fram en försäljning. Detsamma gäller bostad som den ena sambon innehade innan förhållandet, även om den andre sambon köpt in sig i den. Sådan bostad är inte heller klassad som samboegendom.

Skuldebrev

Vad innebär skuldebrev?

Om du lånar ut pengar kallas du för borgenär och den som du lånar ut pengar till kallas gäldenär. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Skuldebrev delas in i enkla respektive löpande skuldebrev. Det som vanligtvis används mellan privatpersoner är ett enkelt skuldbrev eftersom ett sådant är ställt till en specifik person som ska ha betalt, en namngiven borgenär. Det går att överlåta ett enkelt skuldebrev men det är ett krångligt förfarande.

Ett löpande skuldebrev kan däremot enkelt överlåtas till en annan borgenär och delas in i två olika sorters skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är den som innehar skuldebrevet på förfallodagen som har rätt att få betalt. Exempel: ”Till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad Per Persson..”

Ett orderskuldebrev måste ha en anteckning på själva skuldebrevet där det framkommer vem som är den nya borgenären. Står ditt namn inte där så kan du således inte kräva betalning.

När används skuldebrev?

Så fort du lånar ut pengar till någon ska du se till att du, som då kallas borgenär, och den du lånar pengar till, gäldenären, upprättar ett skuldebrev om detta. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Det är vanligt att skuldebrev används i kombination med samboavtal eller äktenskapsförord när sambor eller gifta par betalar olika stor insats i en gemensam bostad som de vill äga till lika delar (50% var). Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Avslutningsvis kan ett skuldebrev givetvis användas som delbetalning vid köp eller gåva.

Du kan ladda ner ett skuldebrev på Juridiska Dokument!

När förfaller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev förfaller till betalning den dagen som står som förfallodag i skuldebrevet. Har ni inte angett någon sådan förfaller det till betalning när innehavaren (det vill säga borgenären) ber om betalning.

När preskriberas ett skuldebrev?

Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Så om inget har hänt inom tio år efter att skulden uppkom förfaller skuldebrevet. Detta gäller även om förfallodagen har satts att infalla senare än tio år från det att fordringen uppkom.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

 • Skriftligen kräva betalning av skulden.
 • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
 • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Vad betyder skuldebrev?

Det betyder att du som borgenär, dvs den som lånar ut pengar, har ett skriftligt bevis på att en skuld existerar.

I skuldebrevet framkommer att gäldenären, det vill säga den som lånat pengarna av dig, ska betala skulden. Förutom detta kan du ange villkor om hur skulden ska betalas tillbaka. Du kan också ange om ränta ska utgå och liknande.

Om gäldenären inte betalar skulden kan du gå vidare med ärendet till kronofogdemyndigheten.

Vad kostar ett skuldebrev?

Ett skuldebrev kostar 395 kronor.  Du kan ladda ner det direkt på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument. Skulle du ändå behöva hjälp kan du alltid ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9:00-14:30, så hjälper vi dig. Support ingår alltid!

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

I ett skuldebrev ska bland annat framkomma vem som är borgenär (den som lånar ut pengar), vem som är gäldenär (den som ska betala skulden) skuldens storlek, om ränta ska betalas och hur stor räntesats i så fall, förfallodag, eventuell avbetalningsplan och parternas underskrifter. Du kan ladda ner ett juridiskt korrekt skuldebrev här på Juridiska Dokument!

Vad är borgenär?

En borgenär är den part som har en fordran mot någon annan, alltså den som lånar ut pengar. Motparten betecknas gäldenär. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.

Vad betyder gäldenär?

En gäldenär är den part som har en skuld till någon annan. Skulden består vanligen i pengar men det kan även vara något annat. Gäldenärens motpart är borgenären.

Hur gör man när skulden är betald?

När skulden betalas av, om man använder sig av en avbetalningsplan, ska detta antecknas på skuldebrevet så att gäldenären inte riskerar att behöva betala samma skuld fler gånger. När hela skulden är betald ska detta antecknas på skuldebrevet och gäldenären har rätt att kräva tillbaka skuldebrevet i original från borgenären.

Måste ett skuldebrev förnyas?

Skuldebrev kan förnyas efter ett så kallat preskriptionsavbrott. Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Är fordringen inte betalad efter denna tid upphör skulden. Med ett preskriptionsavbrott förlängs tiden för skuldens återbetalning med på nytt tio år.

För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar, måste avbryta preskriptionstiden. Detta gör du genom att:

 • Skriftligen kräva betalning av skulden.
 • Skriftligen påminna gäldenären, den som är skyldig dig pengar, om skulden.
 • Väcka talan eller på annat sätt åberopa fordringen mot gäldenären, till ex i domstol.

Om gäldenären betalar skulden, ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner fordringen påbörjas också en ny tioårig preskriptionstid.

Måste skuldebrev bevittnas för att vara giltigt?

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Skulle en tvist uppkomma angående skuldebrevet är det emellertid ur bevissynpunkt klok om skuldebrevet är bevittnat.

Kan jag pantsätta min bostad som säkerhet för lånet?

Ja det går bra, men för borgenären är det en risk om skulden inte kan återbetalas. Behöver borgenären lösa in panten, det vill säga bostaden, kan värdet på denna har minskat och understiga den aktuella skulden. Ni måste alltid diskutera detta med banken om bostaden redan ligger som säkerhet för andra skulder.

Testamente

Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Om du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär det att du fritt får förfoga över den ifrågavarande egendomen. Du kan således sälja eller konsumera den ärvda egendomen under din livstid. Du kan dock inte testamentera bort egendom du ärvt med fri förfoganderätt. Den egendom som eventuellt finns kvar vid din bortgång ska nämligen gå vidare till arvingarna till den person du ärvt, enligt lag eller testamente.

Motsatsen till fri förfoganderätt är full äganderätt. Ärver du egendom med full äganderätt så behöver du inte alls ta hänsyn till den avlidnes arvingar. Du kan helt fritt disponera den ärvda egendomen på det sätt som du önskar. Därtill kan du även testamentera bort eller ge bort den som du själv önskar. Vill du inte att din kvarlåtenskap ska fördelas enligt lag kan du alltid upprätta ett testamente.

Vad betyder testamente?

Ordet testamente kommer från latinets testatio mentis, vilket betyder “frivilligt vittnesmål”.  Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en eller flera personer skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter döden.

Ett testamente är ett frivilligt upprättat dokument där det framgår hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente kan upprättas som ett personligt testamente eller som ett inbördes testamente.

Ett personligt testamente är ett testamente upprättat av en person oavsett civilstånd.

Ett inbördes testamente är ett testamente mellan två personer vari man ger varandra ömsesidig arvsrätt till varandras kvarlåtenskap. Det är vanligt att makar med särkullbarn och sambor upprättar inbördes testamenten eftersom de annars inte ärver varandra, men även andra personer som vill ärva varandra (syskon, vänner) kan upprätta sådana. Även makar med endast gemensamma barn kan upprätta ett inbördes testamente, trots att de ärver varandra enligt lag, exempelvis för att försäkra sig om att det som deras barn ärver kommer att vara deras enskilda egendom.

Hur mycket kan man testamentera bort?

Om du inte har någon bröstarvinge, det vill säga ett barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, så kan du fritt testamentera all din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill.

Har du bröstarvingar kan du fritt testamentera 50% av din kvarlåtenskap hur du vill och till vem eller vilka du vill utan att inkräkta på bröstarvingarnas rätt till laglott.

Ärver halvsyskon?

Halvsyskon är de som endast har en gemensam förälder. Om halvsyskonens gemensamma förälder har avlidit och det avlidna syskonet inte var gift, inte har några bröstarvingar och inte har skrivit ett testamente så ärver halvsyskonen det avlidna syskonets kvarlåtenskap.

Vem får bevittna testamente?

Du som skriver ett testamente (det vill säga testator) måste ha två testamentsvittnen och båda två ska vara närvarande och se dig underteckna ditt testamente. Vittnena behöver inte läsa testamentet men de behöver se att det är ett sådant som undertecknas, till exempel genom att det finns en rubrik som tydligt anger ”Testamente”.

Förutom att vittnena ska vara samtidigt närvarande då du undertecknar ditt testamente så finns det ytterligare formkrav som måste uppfyllas för att bevittningen ska vara korrekt. Först och främst ska testamentsvittnena vara obehöriga, med andra ord utomstående. De får alltså inte vara släkt med testator, inte vara gift eller sambo med någon som är släkt med testator och inte vara barn till någon som är gift eller sambo med släkting till testator.

En person som är omnämnd i ett testamente kan inte heller agera testamentsvittne, och samma sak gäller släktingar till en sådan person.

Testamentsvittnena ska dessutom uppfylla följande formkrav:

 • De måste vara över 15 år.
 • De måste veta att det är ett testamente de bevittnar och vad ett sådant innebär.
 • De måste vara vid sina sinnens fulla bruk.
Kan kronfogden ta mitt arv?

Ja, om du har en skuld som ligger hos Kronofogden och erhåller ett arv där den ärvda egendomen är av betydande värde, kan Kronofogden utmäta den egendomen. Finns det villkor i ett testamente som innebär att den ärvda egendomen inte får överlåtas kan den inte bli föremål för utmätning.

Ärver sambor varandra?

Nej, sambor har ingen arvsrätt enligt lag. Sambor med barn ärver inte heller varandra, utan barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång, vilket kan sätta den efterlevande sambon i en mycket svår sits. För att sambor ska ärva varandra behövs ett testamente.

Vem ärver barn?

I första hand ärver deras föräldrar om de lever, sedan syskon och syskonbarn. Finns ingen av de nämnda i livet går man vidare till barnets mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till barnet). Om det inte finns någon arvinge av dessa nu nämnda tillfaller arvet den allmänna arvsfonden. Kusiner har ingen arvsrätt.

Vem är bröstarvinge?

Dina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare är dina bröstarvingar.

Vad är särkullbarn?

Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som du kan upprätta om du vill fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt och inte vill att den legala arvsordningen ska bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Du kan också skriva ett testamente om du vill att specifika villkor ska gälla det som testamentstagare ärver. Ett vanligt villkor är att det som ärvs ska utgöra mottagarens enskilda egendom.

Ärver kusiner?

Nej, kusiner är inte arvsberättigade. Den sista släktingen som är arvsberättigad, om det inte finns ett testamente, är den avlidnes eventuella fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Därefter tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden.

Vem ärver ensamstående utan barn?

Om det inte finns ett testamente där det framkommer hur den avlidne vill fördela sin kvarlåtenskap så träder den så kallade legala arvsordningen med arvsklasser in. Eftersom det inte finns några bröstarvingar så finns det inte någon i den första arvsklassen som ärver. Då kontrolleras det om det finns någon arvinge i den andra arvsklassen, som består av den avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn osv.

Finns det inte heller någon arvinge i andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen, som utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn (fastrar, mostrar, farbröder och morbröder till den avlidne). Om det inte finns någon arvinge i någon av arvsklasserna och inte heller något testamente tillfaller arvet allmänna arvsfonden.

Vad är laglott?

En laglott är halva arvslotten och utgör den andel som en bröstarvinge alltid har rätt till av sin förälders kvarlåtenskap om det finns ett testamente till förmån för någon annan.

Läs mer om laglott på Arv & Testamente!

Vad är arvslott?

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till.

Läs mer om arvslott och laglott på Arv & Testamente!

Kan man testamentera bort allt till ett av sina barn?

Nej, det går inte att testamentera all kvarlåtenskap till ett av sina barn. Enligt lag så har bröstarvingar rätt till åtminstone sin laglott vid förälderns bortgång. Du kan således inte göra dina barn arvlösa genom ett testamente. Du kan dock testamentera all kvarlåtenskap förutom dina andra barns rättmätiga laglott till ett av dina barn.

Avskrivs lån vid dödsfall?

Om de lån som finns är den avlidnes egna lån ska dessa betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Finns det inte tillräckligt med tillgångar för att täcka hela lånet avskrivs resten av skulden.

Finns det lån som den avlidne hade tillsammans med någon annan så har båda parterna ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Detta innebär att banken kan kräva såväl dödsboet som den andre låntagaren på betalning av hela lånet vid ett sådant tillfälle.

Vem ärver enskild egendom?

 

Den som ärver dig ärver även din enskilda egendom. Den enskilda egendomen blir alltså en del av din kvarlåtenskap och fördelas enligt lag. Vill du frångå den legala arvsordningen eller fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt måste du upprätta ett testamente. Nedan följer några exempel på hur din kvarlåtenskap ärvs i specifika situationer:

 

Om ni är gifta

 • Ni har endast gemensamma barn: Ni ärver varandras kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv först när ni båda gått bort.
 • Båda makarna har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn: Era särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, medan era gemensamma barn får vänta med att ta ut sitt arv till dess att ni båda gått bort. Särkullbarns rätt till arv går således före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni behöver upprätta ett testamente om ni vill undvika detta. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
 • Make 1 har inga barn medan Make 2 har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande: Om Make 1 avlider först så ärver Make 2 kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Make 2 avlider först – Särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång. För att Make 1 ska ärva något över huvud taget måste ett testamente finnas eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
 • Ni har båda särkullbarn, inga gemensamma barn: Ni ärver inte varandra alls, era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra och ni måste upprätta ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
 • Ni har gemensamma barn och Make 1 har även särkullbarn: Om Make 1 avlider först så ska dennes särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång och resterande del av kvarlåtenskapen ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Om Make 2 avlider först så ärver Make 1 med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får ut sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit. För att skydda Make 2 behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument!
 • Ni har inga barn: Ni ärver varandra med fri förfoganderätt.

Om ni är sambor

 • Ni har både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden: Sambor ärver aldrig varandra, så era barn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det har alltså ingen betydelse om det är gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni alltid upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Kom ihåg att om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni att ärva varandra enligt lag och era barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv. I det fallet behövs inget testamente upprättas för att skydda varandra. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när man pratar om arv. Särkullbarns rätt till arv går nämligen före efterlevande makes rätt till arv, och ni behöver således fortsättningsvis ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.
 • Ni har inga barn: Eftersom sambor inte ärver varandra så ärver era föräldrar er i första hand, sen era syskon, syskonbarn osv. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Vill ni skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Om du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Juridiska Dokument på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.

Ärver syskon varandra?

Ja, syskon ärver varandra om det syskon som avlidit inte är gift och inte har barn.

Dina föräldrar och syskon utgör den andra arvsklassen och ärver dig alltså om du inte är gift (makar ärver varandra med så kallat försteg) och om du inte har bröstarvingar, det vill säga någon i den första arvsklassen. I första hand ärver dina föräldrar 50% var om de lever. Om någon av er syskons gemensamma förälder har avlidit står således dina syskon på tur att ärva den förälderns lott och dela den lika. Allt detta under förutsättning att det inte finns ett testamente som säger annat, givetvis.

Läs mer om de olika arvsklasserna här och se exempel på hur arvet efter dig fördelas beroende på vilken situation i livet du befinner dig i!

Läs också mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Ärver makar varandra?

Frågan om makar ärver varandra beror på vilken situation de är i:

 • Makar med gemensamma barn ärver alltid varandra med så kallat försteg och deras barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv.
 • Makar utan barn ärver varandra med försteg gentemot den avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn.
 • Makar med särkullbarn ärver inte varandra eftersom särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. För att den efterlevande maken ska ärva krävs därför ett testamente. Läs mer om vårt inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
Hur stor är laglotten för särkullbarn?

Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är hela den lott av förälderns kvarlåtenskap som särkullbarnet har rätt till. Skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn gällande arv ligger i att särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt vid förälderns bortgång medan gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut någon som helst del av sitt arv.

Exempel 1, makar utan testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. Tre av barnen är särkullbarn och har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnen ska alltså ha ¼ var av Make 1:s kvarlåtenskap medan Make 2 får förfoga över ¼ ,det gemensamma barnets andel.

Exempel 2, makar med testamente:
Make 1 har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make 2, det vill säga totalt fyra barn. Make 1 avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. De tre särkullbarnen har nu endast rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Resterande del får de i efterarv när Make 2 avlidit eller på annat sätt, beroende på hur testamentet är upprättat.

Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Hur mycket ärver särkullbarn?

Särkullbarn ärver lika mycket som gemensamma barn, det vill säga sin arvslott. Skillnaden är att särkullbarn har rätt att erhålla sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna har avlidit innan de får ut sitt arv. Finns det ett testamente till den efterlevande makens fördel har särkullbarn rätt till endast sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

Kom ihåg att särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv! Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra.

Ärver man skulder?

Nej, man ärver inte skulder. Eventuella skulder som finns i dödsboet ska först betalas med de tillgångar som den avlidne har. Efter att skulderna är betalda ska arvingarna dela på kvarlåtenskapen. Om skulderna överstiger tillgångarna finns det således inget att ärva.

Vem ärver?

Om du inte har skrivit ett testamente regleras arvsordningen i ärvdabalken, som delar in arvtagarna i tre arvsklasser:

 1. Första arvsklassen – Den består av den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn, barnbarnsbarn.
 2. Andra arvsklassen – Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen träder andra arvsklassen in. Då ärver den avlidnes far och mor hälften var av kvarlåtenskapen. Om någon av föräldrarna har avlidit ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del, och om båda föräldrarna har avlidit delas all den avlidnes kvarlåtenskap mellan den avlidnes syskon och halvsyskon. Om något av syskonen också har avlidit ärver dennes barn sin förälders del.
 3. Tredje arvsklassen – Tredje arvsklassen ärver om det inte finns någon legal arvinge i varken första eller andra arvsklassen och utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn det vill säga fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne.

Läs mer om arvsklasserna här!

Om du, vid din bortgång, är gift träder makars så kallade försteg in. Makar ärver varandra med försteg i två fall: om de har gemensamma barn och om de inte har några barn alls.

Här kan du se några exempel på vem som ärver dig om det inte finns ett testamente, beroende på vilken situation du är i:

Du är gift

 • Du och din make har endast gemensamma barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv när ni båda gått bort.
 • Både du och din make har särkullbarn, barn från tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn – Särkullbarn har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång, medan gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
 • Du har inga barn medan din make har särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ärver din make all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det som eventuellt finns kvar av din kvarlåtenskap när maken avlider, det så kallade efterarvet, ska fördelas enligt lag (se arvsklasserna ovan). Om din make avlider först ska särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt. För att du ska ärva din make över huvud taget måste ni ha ett testamente eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
 • Både du och din make har särkullbarn och ni har inga gemensamma barn – Ni ärver inte varandra. Era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
 • Ni har gemensamma barn och du har också ett särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ska ditt särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång. Resterande del av din kvarlåtenskap ärvs av din make med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna är avlidna. För att skydda din make behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument! Om din make däremot avlider först så ärver du all hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda har avlidit. Ditt särkullbarn får också ut sitt arv då, men endast ur din del av kvarlåtenskapen, givetvis.
 • Ni har inga barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och det som finns kvar av er kvarlåtenskap ärvs enligt lag (läs om arvsklasserna ovan).

Du är sambo

 • Både du och din sambo har barn; ett gemensamt och var sitt barn från ett tidigare förhållande – Sambor ärver aldrig varandra. Om du går bort ska dina barn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång och vice versa. Det har ingen betydelse om barnen är gemensamma eller om de är barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni dock att ärva varandra och era barn får ut sitt arv först när ni båda har gått bort. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när det gäller arv. Särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande makens rätt till arv vilket innebär att ni även som gifta måste ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.

 • Ingen av er har barn – Sambor ärver inte varandra. Om du går bort ärver dina föräldrar dig i första hand, sen dina syskon, syskonbarn osv. Läs mer om arvsklasserna här!

Vill ni som är sambor skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Thorlund Juristbyrå på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.