Ärver makar varandra?

Ärver makar varandra?

Frågan om makar ärver varandra beror på vilken situation de är i:

  • Makar med gemensamma barn ärver alltid varandra med så kallat försteg och deras barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv.
  • Makar utan barn ärver varandra med försteg gentemot den avlidne makens föräldrar, syskon, syskonbarn.
  • Makar med särkullbarn ärver inte varandra eftersom särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. För att den efterlevande maken ska ärva krävs därför ett testamente. Läs mer om vårt inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!