Hur ansöker man om skilsmässa?

Hur ansöker man om skilsmässa?

Du kan endera ansöka om skilsmässa själv genom en så kallas stämningsansökan eller så ansöker båda makarna gemensamt om äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnad är den juridiska benämningen för skilsmässa. I båda fallen ska en ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Har ni hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om båda vill ha betänketid, kommer ni att få en så kallad betänketid på minst sex månader. När betänketiden har gått måste en ansökan om fullföljd skickas in för att slutföra processen och för att ni ska få en slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Inkommer det ingen ansökan om fullföljd fortsätter ni att vara gifta och en ny ansökan om äktenskapsskillnad måste lämnas in om ni fortsättningsvis vill skiljas.

Klicka här för att läsa mer om skilsmässa och bodelning!