Hur fungerar fullmakt?

Hur fungerar fullmakt?

Om du personligen inte kan handha ett ärende eller utföra en åtgärd och behöver någon som träder in i ditt ställe kan du utfärda en fullmakt åt denna person. Du anger då vad fullmakten ska gälla, det vill säga ett specifikt ärende eller en visst åtgärd och de eventuella villkor du vill ska gälla. Du anger också om din fullmakt ska gälla endast en viss tid eller om den gäller tills vidare. Den person som du utfärdar fullmakten till ska alltid kunna visas upp fullmakten i original då denne utför ärenden i ditt namn.

Har tiden gått ut upphör fullmakten att gälla och du måste då utfärda en ny fullmakt om du fortsättningsvis behöver ett ombud. Att utfärda en tidsbegränsad fullmakt är att rekommendera för att undvika att den missbrukas.

Vill du upphäva en fullmakt är det bäst om du återfår fullmakten i original av din fullmaktshavare och att du sedan förstör den. Finns inte originalet att tillgå eller om fullmaktshavaren inte samarbetar kan du bland annat ansöka om att tingsrätten ska ogiltigförklara den.