Hur kan enskild egendom uppstå?

Hur kan enskild egendom uppstå?

Egendom blir enskild genom att det anges som villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente eller genom att ett äktenskapsförord upprättas mellan makar. I en del fall där du är förmånstagare kan det du erhåller vara enskild egendom genom de villkor som hör till förmånstagandet.