Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Du har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra för ditt hus. Andrahandshyran får då inte överstiga summan av fastighetens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är exempelvis gas, vatten, el, bredband mm. Hyr du ut huset fullt möblerad kan du lägga till ytterligare 10-15% på hyran.

Exempel:

Fastigheten är värd 6 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 2% då referensräntan i juni 2018 är 0.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 6 000 000 x 0,02 = 120 000 kr. Per månad blir det således 10 000 kr. (120 000 kr/12 månader = 10 000 kr)

Driftskostnaderna för huset är 6 000 kr/månad (gas, vatten, el, bredband mm).

Den skäliga andrahandshyran är 16 000 kr/månad i detta exempel.