Hur stor gåva får man ge?

Hur stor gåva får man ge?

Det finns inga regler gällande hur stor gåva man får ge. Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt kan du ur skattehänseende ge hur stor gåva du vill så länge det finns en klar och tydlig gåvoavsikt med gåvan. En tydlig gåvoavsikt innebär ett krav på att gåvan ges utan att givaren erhåller en motprestation, det vill säga utan att givaren får eller kräver något i gengäld.