Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person och du kan i din framtidsfullmakt ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv har blivit sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan åta sig uppdraget och i värsta fall kanske har avlidit.

Vill du att alla barn ska vara fullmaktshavare så får du utfärda en framtidsfullmakt var åt dem med olika ansvarsområden. Se bara till så att dessa områden inte krockar med varandra, och kom ihåg det gamla ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.