Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person. Du kan dock, i din framtidsfullmakt, ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv är sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan åta sig uppdraget och i värsta fall kanske har avlidit.

Vill du att alla barn ska vara fullmaktshavare så får du utfärda en framtidsfullmakt var åt dem med olika ansvarsområden. Se bara till så att dessa områden inte krockar med varandra. Kom ihåg det gamla ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.

Att utfärda en framtidsfullmakt ska ju ses som att man själv utser sin egen gode man. Det är vid ytterst sällsynta fall som flera gode män utses till en huvudman.