När används skuldebrev?

När används skuldebrev?

Så fort du lånar ut pengar till någon ska du se till att du, som då kallas borgenär, och den du lånar pengar till, gäldenären, upprättar ett skuldebrev om detta. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Det är vanligt att skuldebrev används i kombination med samboavtal eller äktenskapsförord när sambor eller gifta par betalar olika stor insats i en gemensam bostad som de vill äga till lika delar (50% var). Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Avslutningsvis kan ett skuldebrev givetvis användas som delbetalning vid köp eller gåva.

Du kan ladda ner ett skuldebrev på Juridiska Dokument!