När upphör en fullmakt att gälla?

När upphör en fullmakt att gälla?

Om en fullmakt är tidsbegränsad upphör den att gälla då tiden gått ut. Annars gäller den tills den återkallas, rivs eller om den som utfärdat den mister sin förmåga att handha sina personliga och ekonomiska förehavanden. En fullmakt som inte har kunnat återkallas enligt lag kan också ha förklarats ogiltig genom dom i tingsrätt.

Om inget annat framkommer i fullmakten gäller den även om fullmaktsgivare avlider om den används till förmån för dödsboet.