Vad är äktenskapsskillnad?

Vad är äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad är den juridiska termen för skilsmässa. I folkmun heter det att man ansöker om skilsmässa medan det formellt heter att man ska skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Äktenskapet upplöses alltså genom dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för gifta!