Vad delas vid skilsmässa?

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Makar kan ha två sorters egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Egendom blir enskild på följande sätt:

  • Du får en gåva tillsammans med ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
  • Du ärver något och det står i testamentet att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
  • Du och din make skriver ett äktenskapsförord där ni avtalar om att egendom ska vara enskild.
  • Om du erhåller ett förmånstagande där det i villkoren framkommer att det ska vara din enskilda egendom.

Så vad delas vid skilsmässa? Allt utöver eventuell enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.

Bodelningsreglerna är dock dispositiva och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på större, belånad egendom och/eller gemensamma bostäder eller fritidshus medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det. Att reglerna är dispositiva innebär alltså att ni kan, om ni är överens om det, själva bestämma vad som ska ingå i er bodelning och till vilket värde. Fastigheter och bostäder ska dock alltid värderas till marknadsvärde, vilket i och för sig innebär att all övrig egendom också ska värderas till marknadsvärde eftersom ni ska vara konsekventa i ert tänkande, men inga regler utan undantag.