Vad ingår i en bodelning mellan makar?

Vad ingår i en bodelning mellan makar?

I en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom blir enskild på följande sätt:

  • Du har fått en gåva och med den ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom.
  • Du har ärvt egendom och det finns ett testamente där det står att det som du ärver ska vara din enskilda egendom.
  • Du och din make har ett äktenskapsförord där ni avtalat att egendom ska vara enskild.
  • Du kan ha erhållit förmånstaganden genom försäkringar som blivit din enskilda egendom genom de villkor som finns för denna försäkring.

Allt utöver den eventuella enskilda egendomen kallas som sagt för giftorättsgods och ska ingå i er bodelning.