Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Det innebär att den egendomen inte ska ingå i en bodelning er emellan när ert äktenskap upphör utan den ska tillfalla den make som äger egendomen.