Vad innebär ett samboavtal?

Vad innebär ett samboavtal?

Om du och din sambo skriver ett samboavtal innebär det att ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det kan ni göra delvis, det vill säga undanta endast specificerad samboegendom som till exempel ert hus, eller så kan ni avtala bort reglerna helt. Att avtala bort dem helt innebär att ni bestämmer att ni inte ska genomföra någon bodelning när ert samboförhållande upphör utan att var och en tar sitt.

Sambolagens bodelningsregler säger att samboegendom ska delas lika vid en bodelning mellan sambor. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om ni inte har något samboavtal ska således all sådan egendom delas lika vid en bodelning er emellan, oavsett om du står som ägare eller inte. Det är detta ni avtalar bort i ett samboavtal.