Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?

Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?

Om du har blivit kallad till en bouppteckning men inte kan eller vill närvara personligen, kan du utfärda en fullmakt åt någon, ett ombud, att gå i ditt ställe. Ditt ombud har då rätt att företräda och bevaka dina intressen vid bouppteckningsförrättningen.