Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Om du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär det att du fritt får förfoga över den ifrågavarande egendomen. Du kan således sälja eller konsumera den ärvda egendomen under din livstid. Du kan dock inte testamentera bort egendom du ärvt med fri förfoganderätt.

Motsatsen till fri förfoganderätt är full äganderätt. Ärver du egendom med full äganderätt så behöver du inte alls ta hänsyn till den avlidnes arvingar. Du kan helt fritt disponera egendomen på det sätt som du önskar. Därtill kan du även testamentera bort eller ge bort den ärvda egendomen.