Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

I ett skuldebrev ska bland annat framkomma vem som är borgenär (den som lånar ut pengar), vem som är gäldenär (den som ska betala skulden) skuldens storlek, om ränta ska betalas och hur stor räntesats i så fall, förfallodag, eventuell avbetalningsplan och parternas underskrifter. Du kan ladda ner ett juridiskt korrekt skuldebrev här på Juridiska Dokument!