Varför äktenskapsförord?

Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. Båda parter är alltså medvetna om att var och en tar sin egendom när äktenskapet upphör och man slipper bråka den dagen.

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskap även upphör när en make avlider. Har ni ett äktenskapsförord och någon av er har särkullbarn bör ni därför även upprätta ett testamente. Särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni som är makar med särkullbarn inte ärver varandra alls. För att ni ska ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Har ni dessutom ett äktenskapsförord har ni avtalat bort möjligheten att göra en bodelning och kan hamna i en riktigt svår situation. Vill ni veta mer eller fråga mer om äktenskapsförord och testamente är ni alltid välkomna att ringa oss. Vi har telefontid vardagar mellan kl 9-14:30 och du når oss på telefon 040-976434.