Varför bör man skriva en framtidsfullmakt?

Varför bör man skriva en framtidsfullmakt?

Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan, exempelvis på grund av sjukdom, bör du skriva en framtidsfullmakt. Om du inte har en framtidsfullmakt kommer en god man eller en förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd.

Dina anhöriga kan utföra begränsade ärenden utan en framtidsfullmakt: betala löpande utgifter så som räkningar, köpa mat och kläder osv. De kan också betala dina läkaravgifter, teckna hemförsäkring, lämna in din deklaration, ansöka om bostadsbidrag med mera. Man kan säga att dina vardagliga ärenden kan utföras av dina anhöriga utan framtidsfullmakt. Denna anhörigbehörighet, som den kallas, är dock underordnad andra ställföreträdarskap, så om du redan har en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmakt som trätt i kraft så är det detta som gäller. Av denna anledning bör man skriva en framtidsfullmakt! Läs mer om vår framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!