Vem ärver enskild egendom?

Vem ärver enskild egendom?

 

Den som ärver dig ärver även din enskilda egendom. Den enskilda egendomen blir alltså en del av din kvarlåtenskap och fördelas enligt lag. Vill du frångå den legala arvsordningen eller fördela din kvarlåtenskap på ett specifikt sätt måste du upprätta ett testamente. Nedan följer några exempel på hur din kvarlåtenskap ärvs i specifika situationer:

 

Om ni är gifta

  • Ni har endast gemensamma barn: Ni ärver varandras kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv först när ni båda gått bort.
  • Båda makarna har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn: Era särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, medan era gemensamma barn får vänta med att ta ut sitt arv till dess att ni båda gått bort. Särkullbarns rätt till arv går således före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni behöver upprätta ett testamente om ni vill undvika detta. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
  • Make 1 har inga barn medan Make 2 har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande: Om Make 1 avlider först så ärver Make 2 kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Make 2 avlider först – Särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång. För att Make 1 ska ärva något över huvud taget måste ett testamente finnas eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
  • Ni har båda särkullbarn, inga gemensamma barn: Ni ärver inte varandra alls, era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra och ni måste upprätta ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
  • Ni har gemensamma barn och Make 1 har även särkullbarn: Om Make 1 avlider först så ska dennes särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid förälderns bortgång och resterande del av kvarlåtenskapen ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Om Make 2 avlider först så ärver Make 1 med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får ut sitt arv först när båda föräldrarna har avlidit. För att skydda Make 2 behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument!
  • Ni har inga barn: Ni ärver varandra med fri förfoganderätt.

Om ni är sambor

  • Ni har både gemensamma barn och barn från tidigare förhållanden: Sambor ärver aldrig varandra, så era barn har rätt att få ut hela sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Det har alltså ingen betydelse om det är gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni alltid upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Kom ihåg att om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni att ärva varandra enligt lag och era barn får vänta tills båda föräldrarna har gått bort innan de får ut sitt arv. I det fallet behövs inget testamente upprättas för att skydda varandra. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när man pratar om arv. Särkullbarns rätt till arv går nämligen före efterlevande makes rätt till arv, och ni behöver således fortsättningsvis ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.
  • Ni har inga barn: Eftersom sambor inte ärver varandra så ärver era föräldrar er i första hand, sen era syskon, syskonbarn osv. Läs mer om hur arvsordningen fungerar på Arv & Testamente!

Vill ni skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Om du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Juridiska Dokument på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.