Vem ärver?

Vem ärver?

Om du inte har skrivit ett testamente regleras arvsordningen i ärvdabalken, som delar in arvtagarna i tre arvsklasser:

 1. Första arvsklassen – Den består av den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn, barnbarnsbarn.
 2. Andra arvsklassen – Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen träder andra arvsklassen in. Då ärver den avlidnes far och mor hälften var av kvarlåtenskapen. Om någon av föräldrarna har avlidit ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del, och om båda föräldrarna har avlidit delas all den avlidnes kvarlåtenskap mellan den avlidnes syskon och halvsyskon. Om något av syskonen också har avlidit ärver dennes barn sin förälders del.
 3. Tredje arvsklassen – Tredje arvsklassen ärver om det inte finns någon legal arvinge i varken första eller andra arvsklassen och utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn det vill säga fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne.

Läs mer om arvsklasserna här!

Om du, vid din bortgång, är gift träder makars så kallade försteg in. Makar ärver varandra med försteg i två fall: om de har gemensamma barn och om de inte har några barn alls.

Här kan du se några exempel på vem som ärver dig om det inte finns ett testamente, beroende på vilken situation du är i:

Du är gift

 • Du och din make har endast gemensamma barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och era barn får ut sitt arv när ni båda gått bort.
 • Både du och din make har särkullbarn, barn från tidigare förhållande, och ni har även gemensamma barn – Särkullbarn har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång, medan gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Vill ni skydda varandra vid ett dödsfall och ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument!
 • Du har inga barn medan din make har särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ärver din make all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det som eventuellt finns kvar av din kvarlåtenskap när maken avlider, det så kallade efterarvet, ska fördelas enligt lag (se arvsklasserna ovan). Om din make avlider först ska särkullbarnen ska ha ut hela sitt arv direkt. För att du ska ärva din make över huvud taget måste ni ha ett testamente eftersom särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Ladda ner ett inbördes testamente mellan makar för detta ändamål på Juridiska Dokument!
 • Både du och din make har särkullbarn och ni har inga gemensamma barn – Ni ärver inte varandra. Era barn ska ha ut hela sitt arv direkt när deras förälder går bort. Makar med särkullbarn ärver aldrig varandra. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente för att trygga framtiden för varandra!
 • Ni har gemensamma barn och du har också ett särkullbarn (barn från ett tidigare förhållande) – Om du avlider först så ska ditt särkullbarn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång. Resterande del av din kvarlåtenskap ärvs av din make med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna är avlidna. För att skydda din make behöver ni upprätta ett testamente. Klicka här för att ladda ner ett inbördes testamente mellan makar från Juridiska Dokument! Om din make däremot avlider först så ärver du all hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och era gemensamma barn får ut sitt arv först när ni båda har avlidit. Ditt särkullbarn får också ut sitt arv då, men endast ur din del av kvarlåtenskapen, givetvis.
 • Ni har inga barn – Ni ärver varandra med fri förfoganderätt och det som finns kvar av er kvarlåtenskap ärvs enligt lag (läs om arvsklasserna ovan).

Du är sambo

 • Både du och din sambo har barn; ett gemensamt och var sitt barn från ett tidigare förhållande – Sambor ärver aldrig varandra. Om du går bort ska dina barn ha ut hela sitt arv direkt vid din bortgång och vice versa. Det har ingen betydelse om barnen är gemensamma eller om de är barn från tidigare förhållanden. Vill ni skydda varandra vid dödsfall måste ni upprätta ett testamente. På Juridiska Dokument hittar ni ett inbördes testamente mellan sambor för detta ändamål! Om ni har gemensamma barn och gifter er kommer ni dock att ärva varandra och era barn får ut sitt arv först när ni båda har gått bort. Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande kommer de att kallas för särkullbarn när ni gift er och när det gäller arv. Särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande makens rätt till arv vilket innebär att ni även som gifta måste ha ett testamente för att skydda varandra vid dödsfall.

 • Ingen av er har barn – Sambor ärver inte varandra. Om du går bort ärver dina föräldrar dig i första hand, sen dina syskon, syskonbarn osv. Läs mer om arvsklasserna här!

Vill ni som är sambor skydda varandra på bästa sätt kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument!

Du är ensamstående

Du kan alltid ringa oss på Thorlund Juristbyrå på telefon 040-976434 om du behöver rådgivning om vilket dokument som behövs utifrån din situation. Vår telefontid är vardagar mellan kl 9-14:30.