Vem får ta över vår gemensamma bostad i en bodelning?

Vem får ta över vår gemensamma bostad i en bodelning?

Om bostaden utgör samboegendom, det vill säga den är anskaffad gemensamt och för gemensamt bruk och ni inte har ett samboavtal, är det den som kan och vill ta över bostaden som kan göra det. Den ena sambon kan alltså inte tvinga fram en försäljning om den andre sambon kan och vill ta över den. Med ”kan” menas att den sambon har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna ta över den med eventuella lån osv.