Vem kan bevittna en fullmakt?

Vem kan bevittna en fullmakt?

Det finns inga krav på att fullmakter ska bevittnas. Ibland kan det dock behövas en stämpel och en underskrift av Notarius Publicus, exempelvis om fullmakten ska användas i utlandet.