Olika kontantinsats vid köp av bostad


Olika Kontantinsats Vid Köp Av Bostad

Varför räcker det inte med att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord vid olika kontantinsats?

När ni skriver ett samboavtal eller ett äktenskapsförord, när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad, bestämmer ni att egendom inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan, inget annat. Enligt de formkrav som finns i både Äktenskapsbalken och Sambolagen gällande dessa dokument så kan man inte göra andra överenskommelser i dem. Ni kan alltså inte ange att egendom eller eventuell vinst vid försäljning av egendom ska fördelas på ett sätt som inte överensstämmer med hur ni faktiskt äger den i något av dessa avtal.

Köper ni en bostad som ni enligt köpeavtal äger till lika stora delar trots att den ena betalar mer i kontantinsats, kan ni således inte i ett samboavtal eller ett äktenskapsförord bestämma att ni ska äga den exempelvis 75/25. Däremot bestämmer ni att era respektive ägarandelar inte ska ingå i en framtida bodelning er emellan. Då ert förhållande upphör tar var och en sin egendom och man utgår från de faktiska ägarandelar vardera part innehar enligt köpeavtal och lagfart.

Varför räcker det inte med att bara skriva ett skuldebrev vid olika kontantinsats?

Att bara skriva ett skuldebrev när ni betalat olika i kontantinsats vid köp av bostad räcker inte eftersom skulder som hänförs till den gemensamma bostaden är avdragsgilla i en bodelning, det vill säga: skulden försvinner, helt enkelt. För att skuldebrevet ska bestå måste ni också avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning er emellan. Detta gör ni med ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Då ert förhållande upphör tar var och en sina ägarandelar (50%) och skulden ska betalas tillbaka enligt skuldebrevet.

Exempel på hur ni juridiskt reglerar olika kontantinsats mellan sambor

Om ni köper en bostad och väljer att äga den till lika stora delat trots att en av er betalar mer än den andra så kan ni reglera detta med ett skuldebrev kombinerat med ett samboavtal/äktenskapsförord. Eftersom ni äger er bostad till lika stora delar måste ni tänka att ingen av er ska betala mer än den andre, eftersom man alltid utgår från de faktiska ägarandelarna. Om en av er har mer pengar vid inköpstillfället och vill lägga de pengarna i er gemensamma bostad så ska den parten således låna ut pengar till den andre så att båda lägger in lika mycket. Skulden ska då fastställas i ett skuldebrev och ett samboavtal eller ett äktenskapsförord måste upprättas för att avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan er.

Exempel:
Anna och Per är sambor och köper ett hus som kostar 2 000 000 kronor. De äger 50% var, tar ett lån på 1 500 000 kronor och ska nu betala kontantinsatsen som är 500 000 kronor. Just nu är de ekonomiska förutsättningarna sådana att Anna inte har några pengar att bidra med vad gäller kontantinsatsen medan Per har de ekonomiska möjligheterna och betalar hela kontantinsatsen med sina pengar.

Om de inte gör något åt saken ska bostaden ingå i en bodelning dem emellan då deras förhållande upphör och att Per betalade kontantinsatsen på 500 000 kronor av sina egna resurser har ingen betydelse: Bostaden ska delas 50/50.

Vill de däremot reglera detta så måste de som sagt tänka på att ingen ska betala mer än den andre. Per har 500 000 kronor och lånar då ut 250 000 kronor åt Anna av de pengarna så att båda går in med lika mycket. De upprättar också ett skuldebrev på 250 000 kronor och ett samboavtal. Då deras förhållande upphör ska skulden betalas enligt skuldebrevet och bostaden ska delas lika.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor för att reglera olika kontantinsats vid köp av bostad!

Är ni gifta finns motsvarande dokument att ladda ner här!