Hur lång tid tar ett arvskifte?

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för avslut av ett arvskifte, om det inte finns en lantbruksfastighet i dödsboet vill säga. Då måste däremot ett arvskifte ske, eller fastigheten säljas, inom fyra år efter slutet av det kalenderår då dödsfallet inträffade. I övriga fall kan dödsbodelägarna exempelvis välja att göra ett partiellt arvskifte inledningsvis. Det innebär att bara en del av egendomen tas upp i arvskiftet och resten ligger kvar oskiftat i dödsboet. Huruvida dödsbodelägarna kommer överens eller ej är ju också en faktor som påverkar hur lång tid arvskiftet tar. Förr eller senare måste dock emellertid dödsboet skiftas för att kunna vara hanterligt, exempelvis efter generationsförändringar. I de fall när dödsbodelägarna inte kommer överens kan tingsrätten utse en skiftesman att genomföra arvskiftet. Skiftesmannen kan genomföra ett tvångsskifte om det är tydlig osämja bland dödsbodelägarna. Det går alltså inte att ge ett klart svar på frågan om hur lång tid ett arvskifte tar, det varierar från fall till fall.