Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Du utfärdar en framtidsfullmakt åt en person medan du själv är vid dina sinnens fulla bruk. I framtidsfullmakten anger du den person som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan. Denna person är därefter den som bestämmer när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan själv ange i din framtidsfullmakt att detta beslut kan tas endera av fullmaktshavare själv eller om du vill att tingsrätten ska ta beslut i frågan på inrådan av fullmaktshavare.

Då framtidsfullmakten trätt i kraft har fullmaktshavare rätt att i ditt ställe utföra de uppgifter som står i framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten kan vara generell, det vill säga omfatta i princip alla dina ekonomiska och personliga angelägenheter, eller så kan den vara begränsad och omfatta specifika ärenden. Fullmaktshavare ska alltid kunna visa upp framtidsfullmakten i original då ärenden i ditt namn utförs. Vill du läsa mer om framtidsfullmakt så rekommenderar vi denna artikel på Arv & Testamente!