Hur går en skilsmässa till?

Hur går en skilsmässa till?

Det första ni ska göra är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ni är överens om att skiljas kan ni göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad men det går även att ansöka om skilsmässa själv om bara en av er vill skiljas. Då kallas det dock för en stämningsansökan. I båda fallen ska ni lämna in er ansökan till tingsrätten i den kommun där en av er är folkbokförd. Är ingen av er folkbokförd i Sverige ska er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till Stockholms tingsrätt. 

Om ni har hemmavarande barn under 16 år, om en av er inte vill skiljas eller om ni, trots att ni uppfyller kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad ändå begär betänketid, kommer en betänketid att fastställas på minst sex månader. Ni kommer då att få ett meddelande hemskickat från tingsrätten om när er betänketid börjar och slutar. När betänketiden är slut måste någon av er skicka in en så kallad ansökan om fullföljd till tingsrätten. Att ansöka om fullföljd betyder att ni ber tingsrätten om att meddela slutgiltig dom om äktenskapsskillnad. Om inte en ansökan om fullföljd skickas in inom ett år efter att er ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten träder inte äktenskapsskillnaden i kraft och ni fortsätter att vara gifta.

Uppfyller ni kraven för att få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad, det vill säga ingen betänketid, kommer tingsrätten att meddela er detta inom några veckor. Ni kommer då att få hemskickat en dom om omedelbar äktenskapsskillnad.

Klicka här för att ladda ner juridiska dokument för äkta makar!