Hur skriva arvskifte?

Hur skriva arvskifte?

När ni väl kommit fram till vad den avlidnes kvarlåtenskap består av, det vill säga efter bouppteckning, eventuell bodelning samt när eventuella skulder är betalda, ska ett arvskifte göras. Det är vid arvskiftet som kvarlåtenskapen i dödsboet fördelas mellan dödsbodelägarna i  en skriftlig arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är därefter ett bevis på att dödsbodelägare är ägare till den egendom som tillskiftats denne i arvskiftet. Det är också den överlåtelsehandling som används för att till exempel föra över ägande av fastigheter till den nya ägaren, för att avsluta konton osv. Det är därför viktigt att det i arvskifteshandlingen framkommer vad som finns att fördela samt hur egendomen fördelas.

Ni kan själva göra ett arvskifte med hjälp av vårt dokument ”Arvskifteshandling”. Ni erhåller inte bara själva arvskifteshandlingen utan även detaljerade anvisningar om hur ni ska fylla i dokumentet samt exempel på olika uträkningar.