Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Först och främst måste du ha fyllt 18 år för att få skriva en framtidsfullmakt. Du ska även ha förmågan att ta hand om dina personliga förehavanden och att förstå vad en framtidsfullmakt innebär. En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligt och det ska framkomma att det är frågan om en framtidsfullmakt. Dina samt fullmaktshavares personuppgifter ska anges och framtidsfullmaktens omfattning ska klart och tydligt framkomma. Du ska även uppge vilka villkor som ska gälla, hur gåvor ska ges, om det ska utgå avode till fullmaktshavare, hur granskning ska gå till och om frågan om framtidsfullmaktens ikraftträdande ska avgöras av domstol. Sist av allt ska din framtidsfullmakt vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Du kan ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument. Då vet du att alla juridiska formkrav är uppfyllda, du får alla dokument som kan behövas som fullmaktshavare och behöver du support kan du alltid ringa oss på 040-976434 vardagar mellan kl 9:00 och 14:30.