Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument: