Måste skuldebrev bevittnas för att vara giltigt?

Måste skuldebrev bevittnas för att vara giltigt?

Ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att vara giltigt. Skulle en tvist uppkomma angående skuldebrevet är det emellertid ur bevissynpunkt klok om skuldebrevet är bevittnat.