När behöver man ett samboavtal?

När behöver man ett samboavtal?

Om ni vill att var och en tar sin egendom då ert samboförhållande upphör behöver ni skriva ett samboavtal för att det ska bli så. Skriver ni inget samboavtal ska ni dela lika på all så kallad samboegendom (gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk) i en bodelning. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket.

Exempel: Du köper en bostad som både du och din sambo flyttar in i samtidigt. Även om din tanke var att köpa den oberoende om ni blev sambor eller inte så kommer den att räknas som samboegendom. Vill du att din bostad inte ska räknas som samboegendom och delas lika mellan dig och din sambo i en bodelning, utan att den ska tillfalla dig vid en eventuell separation? Då behöver du och din sambo skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Att avtala bort bodelningsreglerna helt innebär att ni inte kommer att göra någon bodelning alls då ert samboförhållande upphör, utan var och en tar sitt. Om ni bara vill avtala bort bodelningsreglerna vad gäller bostaden, innebär det att ni kommer att dela på övrig samboegendom i en bodelning men bostaden kommer att tillfalla dig.