När förfaller ett skuldebrev?

När förfaller ett skuldebrev?

Ett skuldebrev förfaller till betalning den dagen som står som förfallodag i skuldebrevet. Har ni inte angett någon sådan förfaller det till betalning när innehavaren (det vill säga borgenären) ber om betalning.