Exempel på hur ni juridiskt reglerar olika kontantinsats mellan sambor

Exempel på hur ni juridiskt reglerar olika kontantinsats mellan sambor

Om ni köper en bostad och väljer att äga den till lika stora delat trots att en av er betalar mer än den andra så kan ni reglera detta med ett skuldebrev kombinerat med ett samboavtal/äktenskapsförord. Eftersom ni äger er bostad till lika stora delar måste ni tänka att ingen av er ska betala mer än den andre, eftersom man alltid utgår från de faktiska ägarandelarna. Om en av er har mer pengar vid inköpstillfället och vill lägga de pengarna i er gemensamma bostad så ska den parten således låna ut pengar till den andre så att båda lägger in lika mycket. Skulden ska då fastställas i ett skuldebrev och ett samboavtal eller ett äktenskapsförord måste upprättas för att avtala om att bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan er.

Exempel:
Anna och Per är sambor och köper ett hus som kostar 2 000 000 kronor. De äger 50% var, tar ett lån på 1 500 000 kronor och ska nu betala kontantinsatsen som är 500 000 kronor. Just nu är de ekonomiska förutsättningarna sådana att Anna inte har några pengar att bidra med vad gäller kontantinsatsen medan Per har de ekonomiska möjligheterna och betalar hela kontantinsatsen med sina pengar.

Om de inte gör något åt saken ska bostaden ingå i en bodelning dem emellan då deras förhållande upphör och att Per betalade kontantinsatsen på 500 000 kronor av sina egna resurser har ingen betydelse: Bostaden ska delas 50/50.

Vill de däremot reglera detta så måste de som sagt tänka på att ingen ska betala mer än den andre. Per har 500 000 kronor och lånar då ut 250 000 kronor åt Anna av de pengarna så att båda går in med lika mycket. De upprättar också ett skuldebrev på 250 000 kronor och ett samboavtal. Då deras förhållande upphör ska skulden betalas enligt skuldebrevet och bostaden ska delas lika.

Här på Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor för att reglera olika kontantinsats vid köp av bostad!

Är ni gifta finns motsvarande dokument att ladda ner här!