Vad är äktenskapsförord?

Vad är äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar där de avtalar om att den egendom de vardera äger ska vara deras enskilda egendom. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör.

Det går att avtala om att all egendom ska vara enskild, att endast den ena makens egendom ska vara enskild egendom, att endast sådant vardera make ägde före äktenskapet ska vara enskild egendom med mera. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det även registreras hos Skatteverket.