Vad är äktenskapsförord?

Vad är äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar. I det avtalar de om att den egendom de vardera äger ska vara deras enskilda egendom. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör.

Det går exempelvis att avtala om att

  • All egendom ska vara enskild.
  • Att endast den ena makens egendom ska vara enskild egendom.
  • Att endast sådant vardera make ägde före äktenskapet ska vara enskild egendom
  • Att endast gåvor, arv och egendom som erhållits via arv ska vara enskild egendom
  • med mera, i ett äktenskapsförord.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det också registreras hos Skatteverket.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som ni själva fyller i och registrerar.