Vad är arvskifte?

Vad är arvskifte?

Arvskifte är när tillgångarna i dödsboet, den så kallade kvarlåtenskapen efter en avliden person, fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte kan förrättas först när:

  • bouppteckningen efter en avliden person är förrättad och registrerad hos Skatteverket.
  • en eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande make/sambo är gjord.
  • alla skulder som hör till dödsboet är betalda. 

Vid arvskiftesförrättningen ska ett skriftligt dokument upprättas, en så kallad arvskifteshandling. I handlingen ska det framkomma hur kvarlåtenskapen fördelas i lotter mellan alla dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen ska godkännas av alla dödsbodelägare och är därefter ett bevis på att ägandet har övergått till respektive arvinge. Arvskifteshandlingen är därmed också den överlåtelsehandling som används vid ägarbyte av fastighet, aktier, bostadsrätter osv. När arvskiftet är gjort är dödsboet avslutat så när som på den sista deklarationen som ska göras året därpå.

Ni kan själva förrätta arvskifte med hjälp av vårt dokument ”Arvskifteshandling”. Ni erhåller då den blankett ni ska fylla i med fördelning av lotter samt detaljerade anvisningar om hur ni ska fylla i dokumentet samt exempel på olika uträkningar.