Vad är arvslott?

Vad är arvslott?

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till.

Läs mer om arvslott och laglott på Arv & Testamente!