Vad är borgenär?

Vad är borgenär?

En borgenär är den part som är som har en fordran mot någon annan och motparten betecknas gäldenär. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.