Vad är enskild egendom?

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning. Det kan vara en sommarstuga som du fått av dina föräldrar tillsammans med ett gåvobrev där ett av villkoren är att den ska vara din enskilda egendom. Du kan också ha ärvt en summa pengar som ska vara din enskilda egendom eftersom det står så i ett testamente. Det vanligaste är dock att egendom blir enskild genom att makar upprättar ett äktenskapsförord där de avtalar om att endera all egendom som de äger ska vara enskild egendom eller att viss egendom ska vara enskild.