Vad är gåvobrev?

Vad är gåvobrev?

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon och den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare även ange de villkor du vill ska gälla för gåvan, till exempel att den ska vara mottagarens enskilda egendom, att den inte kan utmätas, att gåvan inte får säljas utan din tillåtelse med mera.