Vad är gåvobrev?

Vad är gåvobrev?

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon. Det är också den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare ange de villkor du vill ska gälla för gåvan. Det kan gälla att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, att den inte kan utmätas, att gåvan inte får säljas utan din tillåtelse med mera.