Vad betyder fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Rätt att företräda en person, det vill säga fullmaktsgivare, i det ärende som framkommer i fullmakten.