Vad betyder gäldenär?

Vad betyder gäldenär?

En gäldenär är den part som har en skuld till någon annan. Skulden består vanligen i pengar men det kan även vara något annat. Gäldenärens motpart är borgenären.