Vad betyder skuldebrev?

Vad betyder skuldebrev?

Det betyder att du som borgenär, det vill säga den som lånar ut pengar, har ett skriftligt bevis på att en skuld existerar och att gäldenären, det vill säga den som lånat pengarna av dig, ska betala den.