Vad innebär äktenskapsförord?

Vad innebär äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord innebär att du och din make skriftligen kommer överens om att all eller viss egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när ert äktenskap upphör.