Vad innebär skuldebrev?

Vad innebär skuldebrev?

Om du lånar ut pengar kallas du för borgenär och den som du lånar ut pengar till kallas gäldenär. Ett skuldebrev, eller en revers som det även kallas, är ett skriftligt bevis på att skulden existerar och att gäldenären ska betala den.

Skuldebrev delas in i enkla respektive löpande skuldebrev. Det som vanligtvis används mellan privatpersoner är ett enkelt skuldbrev eftersom ett sådant är ställt till en specifik person som ska ha betalt, en namngiven borgenär. Det går att överlåta ett enkelt skuldebrev men det är ett krångligt förfarande.

Ett löpande skuldebrev kan däremot enkelt överlåtas till en annan borgenär och delas in i två olika sorters skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är den som innehar skuldebrevet på förfallodagen som har rätt att få betalt. Exempel: ”Till innehavaren av detta skuldebrev betalar undertecknad Per Persson..”

Ett orderskuldebrev måste ha en anteckning på själva skuldebrevet där det framkommer vem som är den nya borgenären. Står ditt namn inte där så kan du således inte kräva betalning.