Vad kan en framtidsfullmakt inte gälla?

Vad kan en framtidsfullmakt inte gälla?

En framtidsfullmakt kan inte omfatta:

  • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
  • Sjuktransporter
  • Omhändertagande av avlidna.
  • Frågor om att ingå äktenskap.
  • Bekräfta faderskap.
  • Upprätta testamente.
  • Frågor av utpräglat personlig karaktär.