Vad kan framtidsfullmakten gälla?

Vad kan framtidsfullmakten gälla?

Det är du som upprättar framtidsfullmakten som bestämmer detta. Det kan handla om att du vill att din fullmaktshavare ska sköta din ekonomi, sälja ditt hus om det behövs, förvalta dina aktier eller din fastighet, ge gåvor på ett visst sätt med mera.

Det din fullmakt INTE kan omfatta, det vill säga det som fullmaktshavare inte får ta beslut om är följande:

  • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
  • Sjuktransporter
  • Omhändertagande av avlidna.
  • Frågor om att ingå äktenskap.
  • Bekräfta faderskap.
  • Upprätta testamente.
  • Frågor av utpräglat personlig karaktär.